Přejít k hlavnímu obsahu

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Pojistěte se a mějte jistotu ve svém životě

Každý z nás si rád užívá života a to nehledě na svůj věk. Ovšem s přibývajícím věkem se mění naše míra zodpovědnosti, a to jak za nás samotné, tak i za naše nejbližší. Proto je dobré mít „zadní vrátka“ a vědět, že v případě potřeby se máte na koho obrátit.

Krizová životní situace

Je to strašák nás všech. Situace, které nám obrátí život naruby. Vážné nemoci či úrazy s sebou vedle velké zdravotní a psychické újmy přináší i možnou ztrátu příjmu a vysoké náklady na léčbu a rekonvalescenci. Ne vše je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Jedná se například o takové věci jako pořízení nejrůznějších zdravotních pomůcek, speciální výživu či vitamíny, ale i rekonstrukci bytu na bezbariérový, nákup speciálního automobilu apod. Takové náklady se pak pohybují v řádech desítek i statisíců korun.

Vyberte si takové pojištění, které vám bude vyhovovat

Dobře nastavené životní pojištění vám může ulehčit vzniklou situaci a především vás ochránit od nepříjemných situací, které mohou v případě neschopnosti práce nastat. Přečtěte si základních pět odpovědí na nejdůležitější otázky, které vám mohou pomoci se rozhodnout, jestli a jaké životní pojištění je pro vás to pravé.

1. Proč si sjednat životní pojištění?

Základním účelem životního pojištění je ochrana. V případě úmrtí, dlouhodobé nemoci, invalidity apod. Budete mít jistotu, že ochráníte své blízké. Dobře nastavené životní pojištění by mělo ošetřit rizika spojená s krátkodobými dopady (pracovní neschopnost), s dlouhodobými dopady (invalidita následkem úrazu či nemoci) a se smrtí. Investiční životní pojištění vám pak umožňuje si v rámci pojistné smlouvy vytvářet i finanční rezervu. Typicky třeba na důchod. Obě tyto varianty nabízí například Generali Česká pojišťovna.

2. Komu se životní pojištění doporučuje?

Životní pojištění je nezbytné zejména pro ty, na jejichž příjmu závisí někdo další – představme si například rodiče. Už dávno však neplatí, že životní pojištění uzavírá pouze hlava rodiny, která zpravidla vydělává více. Životní pojištění je i pro zaměstnanou matkou vhodným řešením pro ty momenty, kdy v jejím životě dojde k výpadku příjmu. Dobře nastavené životní pojištění jim tak dá jistotu, že při události, jako je nemoc nebo úraz, budou schopni fungovat a žít tak, aniž by to zásadně narušilo jejich finanční situaci a významně snížilo životní úroveň.

3. Kolik se doporučuje platit za životní pojištění?

Pojistnou částku si vždy volte na základě své konkrétní životní situace. Důležité je zvážit veškeré závazky, které musí rodina měsíčně hradit. Typicky se jedná o spotřebitelské úvěry či hypotéky. Schopnost splácet úvěr lze totiž také pojistit. Výhodnější je sáhnout po pojistce, kterou můžete v jejím průběhu měnit. To vám v situaci, kdy už je úvěr splacen, umožní toto připojištění zrušit a ušetřené finanční prostředky věnovat například na zajištění jiných rizik, která se aktuálně ve vašem životě objevila.

Pojištění Generali České pojišťovny, která kompenzují výpadek příjmu, doporučujeme nastavit podle čistého příjmu dospělého a výdajů domácnosti. Pojištění, která zajišťují peníze na pokrytí mimořádných výdajů, by se měla pohybovat ve statisících až miliónech korun, záleží na konkrétním klientovi a jeho konkrétní životní situaci.

4. Co si vybrat – úraz nebo nemoc?

Ze statistik vyplývá, že zhruba 90 % pracovních neschopností a 95 % invalidit v ČR nezpůsobí úraz, ale nemoc. Právě ta je tím nejčastějším důvodem, proč musí lidé zůstat doma nebo trávit čas v nemocnici, a ztratí tak schopnost vydělávat. Proto má jakákoliv událost, která změní dočasně nebo trvale váš zdravotní stav, negativní dopady na kvalitu vašeho života. Výpadek příjmu může ohrozit chod domácnosti či schopnost plnit finanční závazky.

5. Na co si dát při sjednávání životního pojištění pozor?

Správně sjednané životní pojištění má odpovídat v první řadě potřebám konkrétního člověka a přinášet užitek jeho rodině. Aby pojistná ochrana byla komplexní, zařaďte do svého pojištění jak úrazové pojištění, tak i pojištění závažných onemocnění. Proč? Odpoví vám následující statistiky:

•         12 % úmrtí je způsobeno úrazem, zbylých 88 % je způsobeno nemocí

•          6 % invalidit je způsobeno úrazem, zbylých 94 % procent je díky nemoci

•          9 % lidí je hospitalizováno z důvodu úrazu, zbylých 91 % je z důvodu nemoci

•          12 % lidí je v pracovní neschopnosti z důvodu úrazu, 88 % z důvodu nemoci

Rada na závěr

Nezajímejte se u svého pojištění pouze o cenu, ale také o parametry pojištění. Životní pojištění je velmi důležitá věc, a proto je dobré, abyste výběru věnovali čas – přeci jen má chránit nás a naši rodinu a tyhle životy nesvěříte do rukou jen tak někomu. Stejné by to mělo být i s pojištěním. Nejlepší volbou je navštívit poradce Generali České pojišťovny, který vám poradí ve výběru a poskytne vám odbornou radu.