Přejít k hlavnímu obsahu

V dětské skupině se vaše dítě adaptuje velmi rychle

Info ikona
Dětské skupiny

Pamatujete si váš první den v mateřské školce? Mávali jste mamince a tatínkovi a těšili se, až si vás zase odvedou domů nebo jste si začali hrát s dětmi a nevnímali čas? Pokud se u vašeho dítěte potýkáte s negativním přístupem, v dětských skupinách vám pomůže individuální přístup a vzájemná komunikace.

Každé dítě je jedinečné! A nástup do kolektivu je vždy velká životní změna. Zejména v batolecím období dítěte (tj. do 3 let věku) je adaptační období naprosto klíčové pro úspěšné zařazení do kolektivu a nastartovává proces, jak v budoucnu bude dítě prospívat, jak bude ve skupině pracovat a navazovat vztahy s ostatními dětmi i dospělými.

Adaptační období je pro dítě nejdůležitější

Jak dítě tuto změnu přijme, lze ovlivnit právě průběhem adaptačního období, tedy v době prvního nástupu do dětské skupiny či mateřské školy. Délka adaptačního období je velmi individuální a u každého dítěte trvá jinak dlouho, obecně se hovoří o době zhruba mezi 4 týdny a 3 měsíci. U některých dětí bývá samozřejmě kratší, u některých naopak delší. Měli bychom dětem dopřát čas, aby byly schopné si na novou situaci zvyknout, přizpůsobit se jí a pochopit nová pravidla fungování.

Vytvořte dítěti denní rutinu

Obecně platí, že adaptačnímu procesu napomáhá, pokud jsou jasně nastavené a strukturované denní režimy ve skupině i doma, které se opakují a umožňují dítěti vytvořit si tzv. rutiny či pravidla, které pro ně znamenají bezpečné a předvídatelné prostředí. K co nejméně bezproblémovému začlenění přispívá i možnost krátkodobého pobytu dítěte v zařízení s rodičem, menší kolektiv, individuální přístup ke každému dítěti a vzájemná komunikace mezi skupinou a rodiči.

Skutečnost, jak si dítě rychle zvyká, ovlivňuje několik základních aspektů. Je to věk dítěte, jeho celková vyspělost a osobnostní faktory (např. introverze, úzkostnost). Je třeba brát v úvahu, jak často je zvyklé být chvíli mimo domov, jaké má kontakty s vrstevníky i dalšími dospělými, na jaký režim dne je zvyklé apod. Významný vliv má i chovaní a prožívaní rodičů, jejich možné obavy, úzkosti, případně pocity viny na jedné straně a na straně druhé jejich vnitřní vyrovnanost.

Komunikace je klíč k úspěchu

V první fázi je tak velmi důležitá komunikace a sdílení informací mezi dětskou skupinou a právě rodiči. Dětské skupině tato komunikace přispěje k poznání dítěte, získání maximálně možného množství informací jak o něm samotném, tak o fungování a zvyklostech rodiny. A naopak s rodiči pak pečující osoby sdílejí informace o jeho chování v průběhu dne, co u něj funguje a co ne, o jeho drobných pokrocích aj. Navázání partnerství a spolupráce mezi dětskou skupinou a rodiči je tak pro dítě neocenitelnou pomocí vyrovnat se co nejrychleji s nástupem do dětské skupiny.

Více informaci nalezete na webových stránkách ZDE.