Přejít k hlavnímu obsahu

PŘI NÁSTUPU DO DĚTSKÉ SKUPINY POMŮŽE DĚTEM I RODIČŮM ADAPTAČNÍ PLÁN

Info ikona
Dětské skupiny

Začalo vaše dítě po letních prázdninách chodit poprvé do dětské skupiny nebo mateřské školy a stále doma bojujete s jeho negativním přístupem? Pláče, nechce ráno vstávat, vzteká se a vzpouzí se? Pomoci může adaptační plán.

Každé dítě je jedinečné! A nástup do kolektivního zařízení jako je dětská skupina či školka je vždy velká životní změna. Dítě se musí adaptovat v kolektivu vrstevníků, musí si tam najít       své místo a zároveň se musí naučit respektovat autoritu učitele. Je to nová životní situace nejen pro dítě, ale i pro rodiče, především pokud se jedná o prvorozené dítě.  Každé dítě reaguje naprosto jinak a naprosto jinak dlouho také trvá proces vyrovnávání se s touto změnou. Dětské skupiny nabízejí dětem i rodičům adaptační programy, který ulehčí ratolesti i maminkám a tatínkům období přijímání nového prostředí, odloučení se od rodičů a začlenění mezi ostatní vrstevníky. 

Vytvořte pro dítě bezpečné prostředí

Za nejdůležitější faktor zapojení dítěte do kolektivního zařízení a jeho úspěšnou adaptaci je považováno vytvoření bezpečného a pro dítě předvídatelného prostředí, které odpovídá jeho vývojové úrovni a reaguje na jeho potřeby. A právě individuální přístup a zohledňování potřeb každého dítěte, a to nejen v době adaptace, je především díky menšímu kolektivu velkou výhodou dětských skupin.  

Adaptace je pro dítě důležitá

Adaptační období, tedy počáteční období nástupu do dětské skupiny, mateřské školy či obdobného instituce, je zejména v ranném věku (tj. do 3 let věku) klíčové pro úspěšné zařazení dítěte do kolektivu. Může nastartovat to, jak dítě bude prospívat, jak bude pracovat a jak navazovat vztahy. V tomto období se dítě dostává na novou úroveň socializačního procesu, který již není vázán pouze na rodinu, srovnává se s faktem, že většina pozornosti okolí již není zaměřena na něj. Adaptace trvá u dětí různě dlouho, obecně se uvádí doba mezi cca 4 týdny až 3 měsíci. Jeho trvání je závislé na osobnostních faktorech dítěte, rodičovském přístupu i přístupu pečujících osob. Aby vše proběhlo co nejpříjemněji, tak dětské skupiny obvykle poskytují tzv. adaptační program již před samotným nástupem do skupiny. Než dítě zahájí pravidelný pobyt v zařízení, má většinou možnost krátkodobého pobytu s rodičem nebo jinou osobou. Nepřichází tak do nového prostředí samo, cítí se mnohem bezpečněji a pozvolna se seznamuje, jak to ve skupině chodí, jaké tam mají hračky, jací jsou kamarádi a pečující osoby. Poté se postupně prodlužuje doba, kdy rodič odchází a dítě zůstává ve skupině samo. 

 

Skutečnost, jak si dítě rychle zvyká, ovlivňuje několik základních aspektů. Je to věk dítěte, jeho celková vyspělost a osobnostní faktory (např. introverze, úzkostnost). Je třeba brát v úvahu, jak často je zvyklé být chvíli mimo domov, jaké má kontakty s vrstevníky i dalšími dospělými, na jaký režim dne je zvyklé apod. Významný vliv má i chovaní a prožívaní rodičů, jejich možné obavy, úzkosti, případně pocity viny na jedné straně a na straně druhé jejich vnitřní vyrovnanost. V první fázi je tak velmi důležitá komunikace a sdílení informací mezi dětskou skupinou a právě rodiči. Dětské skupině tato komunikace přispěje k poznání dítěte, získání maximálně možnému množství informací jak o něm samotném, tak o fungování a zvyklostech rodiny. A naopak s rodiči pak pečující osoby sdílejí informace o jeho chování v průběhu dne, co u něj funguje a co ne, o jeho drobných pokrocích aj.  Navázání partnerství a spolupráce mezi dětskou skupinou a rodiči je tak pro dítě neocenitelnou pomocí vyrovnat se co nejrychleji s nástupem do dětské skupiny či mateřské školy. 

Co přináší adaptační plán?

Výsledkem adaptačního plánu je pak lehčí a rychlejší přizpůsobení se dítěte na zařízení projevující se tím, že dítě zvládá pobyt v dětské skupině bez velkých emocionálních výkyvů a rozvijí své schopnosti a dovednosti. Odloučeni od rodičů není po dokončení adaptace dennodenním stresorem, dítě chápe, že pobyt v dětské skupině je časově omezen a rodiče si jej vždy vyzvednou.

Dětské skupiny jsou i skvělou alternativou pro děti se specifickými potřebami. Na domluvě přímo s poskytovatelem je např. přítomnost osobního asistenta, zdravotní pomůcky, vlastní dietní stravování apod.

Více informací naleztete zde.

Info ikona
MPSV