Přejít k hlavnímu obsahu

Dětské skupiny pomohou skloubit práci s péčí o dítě

Vaše dítě do místní školky nevzali a vy se chcete nebo musíte vrátit
do práce? Zkuste se poohlédnout po dětské skupině ve vašem okolí, mají spoustu výhod a dítě přijímají už od jednoho roku!

Znáte dětské skupiny?

Dětské skupiny zajišťují pravidelnou péči o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Kolektiv tvoří maximálně 24 dětí, nejčastější jsou menší skupinky okolo 12 dětí. Na každých 6 dětí vždy připadá alespoň 1 pečující osoba. Vybudovat dětskou skupinu, zejména pro menší počet dětí, je snadnější než založit mateřskou školu, proto jich po republice najdete čím dál více. Dítě můžete do skupiny dát na jak dlouho potřebujete, otevřeno je minimálně 6 hodin denně.

Velkou výhodou je, že se do ní může dítě přihlásit a nastoupit kdykoli během roku. Kolektiv dětí je věkově smíšený, což si řada rodičů chválí, protože díky tomu mohou dát sourozence do stejné skupiny a ti mladší si tam snadněji zvykají. Dětské skupiny jsou i skvělou alternativou pro děti se specifickými potřebami. Stravování mají nastaveno v každé skupině jinak. Můžete najít místo, kde vaří přímo, jinde se dětem jídlo dováží, a někdy budete svým ratolestem zajišťovat jídlo vy sami.

Kdo se o děti stará?

Děti jsou pod dohledem kvalifikovaných pečujících osob. Za pedagogickou oblast
to může být učitelka mateřské školy nebo prvního stupně základní školy, případně vychovatelka. Ze zdravotnictví to jsou všeobecné sestry či zdravotnické asistentky, porodní asistentky nebo psycholožka ve zdravotnictví. Za péči mohou zodpovídat
i sociální pracovníci nebo chůvy. V lékařské oblasti jsou to samozřejmě lékaři. Podmínkou přijetí do dětské skupiny je absolvování povinného očkování, případně je trvale imunní, nebo musí mít dítě doklad, že se nemůže očkování podrobit kvůli trvalé kontraindikaci.

Jak zřídit dětskou skupinu?

Pokud sami uvažujete o tom, že byste založili dětskou skupinu, poradíme vám,
co pro to udělat. Na začátek si určitě zjistěte, zda by byl ve vašem okolí o skupinu zájem. Určete si, jaké služby budete rodičům nabízet - například otvírací doba, počet dětí, jaké prostory využijete, vhodný personál, stanovení výše úhrady za službu
ze strany rodičů, či jak vyřešíte stravování. Nezapomeňte, že vhodné prostory musí splňovat požadavky zákona o dětské skupině a dané vyhlášky a musí je schválit stavební úřad, hygiena i hasiči. Podejte si žádost o zápis do evidence poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině a doložte všechny dokumenty, které jsou požadovány. Evidenci poskytovatelů vede Ministerstvo práce a sociálních věcí. Informujte rodiče, že mohou dítě přihlásit a podepište s nimi smlouvy o poskytování péče v dětské skupině. Přesné informace o požadavcích najdete zde.

Výhody dětských skupin

1. Jsou flexibilní
Otevírací doba je, zejména ve firemních dětských skupinách, obvykle nastavena
podle vaší pracovní doby. Dítě navíc nemusí navštěvovat dětskou skupinu každý den
nebo celý den.

2. Pomohou s postupným návratem do práce
Dětské skupiny umožňují, abyste se postupně zapojili zpět do pracovního procesu. Pokud pracujete na částečný úvazek nebo máte pružnou pracovní dobu, využijete dětskou skupinu pro své dítě jen tehdy, když pracujete.

3. Jsou dostupné
Cílem je provozovat více menších dětských skupin na více místech. Vybudovat
a provozovat dětskou skupinu není tak náročné, proto už je často začínají zřizovat přímo zaměstnavatelé pro své pracovníky, nebo univerzity pro studenty či učitele.

4. Od roka až do šesti let
Dítě do skupiny můžete přihlásit už v jednom roce, díky čemuž se významně rozšiřuje dostupnost péče i o ty nejmenší. Rodiče, kteří alespoň částečně hradí docházku svého dítěte do dětské skupiny, mají nárok na slevu na dani z příjmu.

5. Jsou finančně méně náročné
Nejsou provozovány za účelem zisku. Hradí se tedy pouze náklady na zřízení a provoz dětské skupiny.

6. Individuální přístup k dítěti
Ve skupinkách je menší počet děti, takže se o ně mohou pečující osoby lépe postarat
a každému se individuálně věnovat. Na každých 6 dětí vždy připadá alespoň jedna pečující osoba.

7. Jsou alternativou k mateřským školám
Jednou z důležitých priorit je vycházet vstříc potřebám rodičů a usnadnit jim sladění pracovního a rodinného života. Velký důraz je kladen na individuální potřeby dítěte, proto rodiče mohou využít tzv. adaptačního období, kdy je dítě v daném kolektivu
s rodičem nebo jiným blízkým člověkem, aby si lépe zvyklo.

Vytvořeno v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora implementace dětských skupin, reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266.