Přejít k hlavnímu obsahu

Životní pojištění musí chránit váš život se vším všudy. Zjistěte si, jak by mělo vypadat

Není pojištění jako pojištění. Při jeho výběru musíte být obezřetní, aby vám v případě nouze, kdy vám úraz nebo nemoc znemožní pracovat, pomohlo a bylo ku prospěchu. Jak by mělo správné životné pojištění vypadat, aby vám v kritické situaci pomohlo?

Rozhodněte, na jaká rizika se chcete pojistit

„Životní pojištění by mělo pokrývat především ta rizika, která jsou spojená se zásadními výpadky příjmu, tedy s pracovní neschopností nebo invaliditou,“ radí na úvod Markéta Filová z Generali České pojišťovny a doplňuje: „Do situace, kdy člověk ztratí schopnost vydělávat, se dostane většinou díky závažnému onemocnění, v menší míře pak následkem úrazu.“ Ze statistik totiž vyplývá, že zhruba 90 % pracovních neschopností a invalidit v ČR nezpůsobí úraz, ale právě nemoc.

Info ikona
Markéta Filová

Během sjednávání pojištění nedokáže člověk myslet na všechna možná rizika. I proto je dobré nechat si poradit od zkušených odborníků, kteří nezapomenout ve smlouvě životního pojištění zmínit rizika jako jsou: pracovní neschopnost, invalidita, závažná onemocnění, ztráta soběstačnosti, případně trvalé následky úrazu. A pokud je rodina na vás finančně závislá, nebo máte finanční závazky, např. hypotéku, pak určitě také riziko smrti.

Výše pojistné částky hraje důležitou roli

Můžete být pojištěni na všechno, ale nevhodně zvolená výše pojistné částky vám může pořádně zkomplikovat život. „Pojištění by mělo být sjednáváno primárně s cílem kompenzovat výpadek příjmu, proto doporučuji nastavit pojistné částky podle aktuálního čistého příjmu domácnosti. Tak nebudete v případě nepříznivé životní situace čelit poklesu vašeho příjmu a budete mít i nadále k dispozici stejné množství prostředků, jako by k této události nedošlo. Vás rodinný rozpočet tak nebude ohrožen“ vysvětluje Markéta Filová. Užitečné pak je zohlednit v pojistných částkách i veškeré výdaje, které je nutné měsíčně hradit. Nejedná se jen o spotřebitelské úvěry či hypotéky, ale také o běžné provozní náklady spojené s chodem domácnosti (například potraviny, oblečení, telefon, energie apod.).

Sjednáním smlouvy to nekončí

Mějte na paměti, že o pojistné smlouvy se musíte starat. Podpisem smlouvy to rozhodně nekončí. Náš život se vyvíjí – měníme práci, mění se nám priority a vyvíjíme se. Stejně jako náš život by se měla vyvíjet i pojistka. Stejně jako chodíte na pravidelné lékařské prohlídky, udělejte vy jednou za čas revizi vašich pojistných smluv. „Řada lidí má smlouvy uzavřené před mnoha lety. Co už ale neřeší, je to, že se mezitím změnila jejich životní situace – mají vyšší příjmy, pořídili si hypotéku, narodily se jim děti apod. Toto vše je třeba do pojistné smlouvy promítnout. Kvalitní životní pojištění se vám přizpůsobí tak, aby řešilo vaši aktuální životní situaci,“ uzavírá Markéta Filová.