Přejít k hlavnímu obsahu

Podpořme zdravotní sestry

Pandemie v nás probudila nejen zájem o přírodu, ale i sounáležitost a chuť pomáhat. Právě zdravotní setry, jsou ty, které nemají možnost být doma a pečovat pouze o své rodinu, ale zachraňují nás všechny a pracují ze všech svých sil. Možná přišel čas, abychom jim jejich obětavost nějakým způsobem oplatili.

Zdravotní sestry v současné době čelí ještě extrémnějšímu tlaku a podmínkám než obvykle. Ze všech sil staví nemocné zpět na nohy – obrazně i doslova. A jsou to právě ony, které nyní potřebují naši pomoc. Generali Česká pojišťovna proto v březnu rozjela aktivitu, díky níž je možné sestřičky podpořit. Morálně i materiálně.

Vyjádřit podporu, poděkování i zaslat finanční příspěvek sestřičkám je možné díky projektu Pomáháme sestřičkám. V rámci něj Generali Česká pojišťovna vytvořila internetovou stránku www.pomahamesestrickam.cz. Na tomto webu se shromažďují poděkování a vzkazy od veřejnosti. Díky spolupráci s Českou asociací sester se pak všechny vzkazy dostanou k sestřičkám, a to prostřednictvím promítání těchto vzkazů na obrazovkách v nemocnicích.

Zapojte se také a podpořte zdravotní sestry poděkováním či milým vzkazem. Čím více z nás se zapojí, tím více poděkování, vzkazů a tím pádem i více podpory zdravotním sestrám vyjádříme.

Jak přesně na to?

Vyjádřit poděkování či podporu je jednoduché. Stačí napsat vzkaz, udělat fotku či natočit video, ve kterém našim zdravotním sestrám vyjádříte podporu. Svůj vzkaz, fotku či video zveřejníte jako veřejný příspěvek na sociálních sítích. Na Facebooku s označením stránky @Pomáháme sestřičkám, na Instagramu s připojeným hashtagem #pomahamesestrickam. Nabízíme i možnost posílat vzkazy prostřednictvím e-mailu [email protected].

Všechny vzkazy se poté zobrazí na stránce www.pomahamesestrickam.cz. Prostřednictvím tohoto webu se pak budou objevovat na obrazovkách v nemocnicích, kde je zdravotní sestry uvidí.

Přispět můžete nejen morální podporou. V rámci projektu Pomáháme sestřičkám byla spuštěna i veřejná sbírka. Vybraná částka sestřičkám a zdravotnímu personálu uhradí benefity, které jim budou alespoň částečnou odměnou za týdny náročného pracovního nasazení. Sbírku prostřednictvím své nadace a příspěvku ve výši 500 000 Kč podpořila samozřejmě i Generali Česká pojišťovna, která za celým projektem pomoci zdravotním sestrám stojí. Přidejte se i vy a udělejte sestřičkám radost.

Přispět můžete libovolnou částkou na transparentní účet České asociace sester nebo pomocí dárcovské sms.

- transparentní účet České asociace sester: 191900/0100.

Na webových stránkách www.pomahamesestrickam.cz je pak k vidění aktuální částka, která byla vybrána.