Přejít k hlavnímu obsahu

DĚTSKÁ SKUPINA POMÁHÁ RODIČŮM I DĚTEM

Musíte řešit už po pár měsících rodičovské dovolené, kdo vám pohlídá? Existuje místo, kde se o vašeho potomka rádi postarají. Jaké jsou výhody dětské skupiny a komu slouží, prozradila vedoucí odboru Sociální služby města Plzně Alena Hynková.

Jak vznikla myšlenka zřídit v Plzni dětskou skupinu Malíček?

V roce 2014 se poprvé objevila oficiální zmínka o dětských skupinách. Myšlenka dětské skupiny pro veřejnost se nám zalíbila už proto, že v našich vlastních úřednických řadách bylo v té době dost rodičů, kteří se chtěli vrátit do práce a zoufale sháněli pro své ratolesti místo v jeslích či školce. Babyboom let 2011 a 2012 způsobil i v našem městě obrovský „hlad“ po umístění dětí do odpovídajících zařízení a poptávka mnohonásobně převyšovala kapacitní možnosti.

Jaké jsou její hlavní výhody?

Výhody naší pětileté skupiny pro veřejnost, která vznikla jako „první úřednická“ v rámci celé České republiky, lze shrnout do dvou bodů. První je zaměstnanecký benefit, který umožňuje bezproblémový návrat nejen rodičů zpět na pracovní pozici, ale zároveň platí i pro prarodiče zaměstnané v rámci úřadu, kteří by z důvodu hlídání vnoučat, jež mají svěřené do péče, museli zaměstnání opustit. Druhým bodem je pak spokojenost zaměstnanců/rodičů se službou, která funguje dle jejich představ a je zajišťována profesionály s vysokou mírou empatie.

Čím se dětská skupina liší od klasické mateřské školy?

Zcela jistě tím, že pracuje s menšími dětmi, a tedy má svá specifika. Není výjimkou, že přijímané děti mají pleny, dudlíky či jsou částečně kojené. Víceméně jde o péči s prvky výchovy a elementárního poznávání než o výchovu a vzdělávání, právě s ohledem na nízký věk dětí. Liší se možná také flexibilitou – ať již provozní, nebo tou režimovou.

Od kolika let je možné děti do vaší dětské skupinky umístit?

Dítě nesmí být mladší 18 měsíců a jeho docházka končí nejpozději měsícem, v němž dovrší čtvrtý rok věku.

Mají prostory pro děti nějaké speciální vybavení?

Takové, aby se v nich i ty nejmenší děti cítily jako doma. Vlídné a milé prostředí s dostatkem žádoucích podnětů, umocněné laskavou péčí našich tet je základem pro úspěšné fungování. A tu nejlepší zpětnou vazbu poskytují nakonec děti samy.

Proč byste doporučila dalším rodičům, aby umístili svoje děti právě sem?

Určitě je to malý počet dětí, tedy větší čas na každé z nich. Důležitým aspektem je přijmout typ výchovy, jaký v každé rodině je. Získat si důvěru rodičů a následně je laskavě a profesionálně nasměrovat na správný postup vedení dětí. Nikdo se nerodí dobrým rodičem, ale stává se jím krok po kroku.

Info ikona
MPSV