Přejít k hlavnímu obsahu

Kdo má nárok na ošetřovné při uzavření školských/dětských zařízení?

Nevyznáte se už ve všech nařízeních, možnostech a o všem máte povědomí jen tak zhruba? Nevadí! Svět ženy vám přináší podrobný návod, jak krok za krokem získat ošetřovné a zda-li na něj vůbec máte právo.

PRAVIDLO ČÍSLO JEDNA
Důležité je, aby bylo dítě v den, od kterého rodič (pojištěnec) začíná pečovat, mladší 13 let (tj. musí to být nejpozději den před třináctými narozeninami dítěte). Pokud dítě dosáhne 13. narozenin v průběhu péče, nic se neděje a i nadále máte nárok na ošetřovné. 

Dále je nutné, aby rodič (či jiná pečující osoba) byl účasten nemocenského pojištění (nárok na ošetřovné nemají OSVČ, i když jsou účastny nemocenského pojištění; OSVČ mají nárok na finanční podporu poskytovanou Ministerstvem průmyslu a obchodu). Bude-li o dítě pečovat jiná osoba než rodič, musí tato osoba žít ve společné domácnosti s dítětem. Stejná podmínka platí při péči rodiče o dítě ve věku od 10 do dovršení 13 let, pokud však rodič pečuje o dítě mladší 10 let, podmínka společné domácnosti se nevyžaduje.

U tzv. samoživitele je situace stejná – ošetřovné náleží při péči o dítě mladší 13 let. 

Nově mohou o ošetřovné žádat i osoby, které se starají o zdravotně hendikepované osoby alespoň v I. stupni a to bez věkového omezení, tzn., že nárok na ošetřovné se týká hendikepovaných osob, které jsou starší 13 let. Podmínkou ovšem je, aby pečující osoba žila s ošetřovanou osobou ve společné domácnosti.

O jaká zařízení konkrétně jde, hovoříme-li o dětských zařízeních?

Jsou to zařízení, která před zahájením povinné školní docházky pečují o děti, aby jejich rodiče mohli vykonávat zaměstnání, a nezáleží na tom, zda se jedná o zařízení státní nebo soukromé. Není také nezbytně nutné, aby zařízení mělo akreditaci MŠMT. 

Patří sem nejen jesle, mikrojesle, dětské skupiny, školičky, mateřské školy nebo lesní školky, ale dále např. mateřská centra nebo předškolní kluby pro děti. Dítě může být umístěno i v denním stacionáři, zatímco rodiče pracují.

Jak mám zažádat o ošetřovné?
Rodičům dětí, kterých se uvedené opatření týká, náleží ošetřovné. Rodiče musí vyplnit dva tiskopisy. Nejprve vyplní Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Tento tiskopis rodič vyplní pouze jednou a to na začátku, kdy žádá o ošetřovné. Tento termín si rodič volí individuálně. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit. Následně pak vždy po ukončení daného kalendářního měsíce vyplní ještě Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení