Přejít k hlavnímu obsahu

Máte zlobivé dítě? Chyba může být ve vašem chování!

Zlobení k dětství patří. Je to totiž jeden z nástrojů, jak si děti mohou upevňovat svoji pozici ve společnosti – jednoduše zkoušejí, co si mohou dovolit a co už ne. Jenže všechno má své hranice a pokud je vaše ratolesti překonávají až moc často, je třeba změnit přístup

To, čemu říkáme zlobení, může mít mnoho příčin. Překvapivě často ale není od dětí záměrné. „Někdy to může být projev nudy, kdy rodič nedokáže dítě zabavit nebo touha po pozornosti,“ upozorňuje Jana Skopová z Women for Women.

I rodič může chybovat

V dnešní hektické době se výchova dítěte stává stále více náročnou. „Často můžeme vidět rodiče, kteří sice jsou s dětmi, ale ve skutečnosti jsou jen vedle nich. Nevšímají si pozitivního chování dětí a neoceňují je. Naopak si všímají vždy jen nežádoucích projevů a na ty pak upozorňují a hubují je,“ upozorňuje Jana Skopová. 

Na zdravý vývoj dítěte má velký vliv bezpodmínečné přijetí dítěte. Dítě by mělo pociťovat, že je pro rodiče důležité, že ho mají rádi, i když nemusí souhlasit s jeho chováním. Častou chybou je nedostatek času. „Je hodně zaměstnaných rodičů, kteří se snaží dětem svoji přítomnost vynahradit drahými dary. Rodičovskou lásku, jejich přítomnost a společné prožitky to však nenahradí,“ říká dále odbornice.

Běžné věci lze dělat společně

Proto, aby se děti cítily dobře, tedy vnímaly rodičovskou lásku a zájem, stačí dělat jednoduché věci. Například se podílet na běžném životě rodiny. Samozřejmě v závislosti na jejich věku. Sdílením aktivit totiž dochází ke spoluprožívání, které je pro děti velmi důležité.

Děti nejsou věci, které nosíme sebou a ani nejsou středobodem vesmíru, kolem kterého se všichni točí. Měly by se v interakci s ostatními členy rodiny naučit, že každý má své potřeby, které jsou v rodině naplňovány, a každý má i své povinnosti, které musí plnit. „Zpočátku je možná náročnější tyto způsoby doma nastavit. Proto ale například pořádáme vzdělávací program s názvem Vědomé rodičovství (další ročník spouštíme již 8. března 2018), kde rodiče mohou načerpat nové zkušenosti,“ doplňuje Jana Skopová.