Promotion
Promotion

Učení s dětmi nemusí být mučení

Promotion

Nechat vše jenom na on – line učebnicích a TV je sice pohodlné, ale ne úplně ideální. „Aby se totiž aktivovala ta správná mozková centra a učení šlo takzvaně do hloubky, je nezbytné zapojit ruce dítěte. Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení. A o tom je právě činnostní učení,“ řekl ředitel Tvořivé školy a rodinný poradce Čeněk Rosecký, který doporučuje rodičům desatero domácího učení. Jak tedy přistoupit k učení dětí doma?

1. Nastavte si pravidla a bezpečné hranice
Dítě se musí cítit v bezpečí pevných hranic. A potřebuje vědět, co se bude dít, aby mohlo zůstat dítětem. Domluvte si čas, kdy se budete učit a tohoto plánu se držte.

2. Vytvořte pracovní místo, kde se budete učit 
Ideálně pořád stejné. Připravte si materiál – pomůcky, sešity a ideálně společně s dítětem vytvořte ideální pracovní plochu, která nebude postrádat řád a pořádek.

3. Stanovte si cíl. Zkuste dítě motivovat 
Nejlepší motivace je příběhem. Sladkosti a hraní na PC, nejsou sice úplně ideální, ale v dané situaci se toho – v rozumné míře – nemusíte bát.

4. Hledejte spolu s dítětem, co už umí
Vracejte se v učivu dozadu tak dlouho, až dojdete k místu, které dítě umí. A dále postupujte vždy od jednoduchého ke složitějšímu, až když si budete jisti, že danou látku dítě ovládá.

5. Jednotlivé postupy dělejte krátce 
Nenechte dítě, aby se učením „otrávilo“. Nemusíte dodržovat 45 minut jako ve škole, stačí si učivo krátce zopakovat a přidávat pokaždé něco nového.

6. Netlačte na výkon 
Platí, že klid a trpělivost jsou základ. Když to nejde, tak to nejde. Půjde to příště. Zachovejte klid. Pokud ucítíte, že na vás jde rozčilenost, okamžitě přestaňte!

7. Nechte dítěti prostor 
Propojte výuku s jeho životem. Nechte ho, ať o tom, co dělá, mluví svým jazykem. A učte ho, aby si po sobě výsledek samo zkontrolovalo.

8. Dítěti umožněte zažívat pocit úspěchu 
To je nesmírně důležité. Obrovský úspěch je už to, že dítě pracuje. Vždyť se to teprve učí!

9. Chvalte dítě za vše, co se mu daří 
Řekněte mu, jak jste na něj pyšní, že s vámi pracuje, že vás poslouchá, jak mluví, že se soustředí. Dejte mu důvěru, že to zvládne. A na konci vyjádřete uznání, jak jste to spolu zvládli.

10. Váš vztah s vaším dítětem je na prvním místě 
Buďte pro něj přítomní emočně. Uznejte jeho pocity, i pro něj je to těžké období. Dítě vnímá naše strachy. Důležitější, než co se dítě naučí, je váš vztah.

Promotion
Promotion
Promotion
Promotion

@svetzeny

Promotion
Promotion
Promotion