Přejít k hlavnímu obsahu

Psychologové varují: Polibek na rty může narušit vývoj dítěte

Polibek je jedním z nejčastějších projevů lásky a náklonnosti mezi rodiči a jejich dětmi. Avšak nedávné studie a názory psychologů začaly vyvolávat otázky ohledně toho, zda není polibek přímo na rty spíš škodlivý. Jak se totiž zdá, takový druh polibku může mít údajně negativní dopady na vývoj dítěte.

Mohlo by se vám líbit

Test emoční inteligence: Pomocí pár otázek odhalíte, jak vysoká je ta vaše. Jste mistr empatie, nebo necita

Ve světě, který se stále rychleji rozvíjí a je plný nároků a výzev, se inteligence stala cennou měnou. Nicméně, existuje ještě jedna forma inteligence, která hraje zásadní roli ve zvládání těchto výzev a dosažení opravdového úspěchu - emoční inteligence. Emoční inteligence, často nazývaná EQ (Emotional Quotient), je schopnost rozpoznat, porozumět a efektivně se vyrovnat se svými vlastními emocemi a emocemi ostatních.
svetzeny.cz

Studie polibků

Výzkum zaměřený na polibky na rty a jejich vliv na dětský vývoj dosud není příliš rozsáhlý, ale existuje několik studií, které se touto problematikou zabývaly. Jedna taková studie se věnovala vztahem mezi typem polibku a vztahem rodičů a dětí. Dále zkoumala vliv polibku na rty na psychický vývoj dětí. Zjistila, že časté polibky na rty mohou přispět k nedostatečnému rozvoji emocionální inteligence u dětí. V této studii bylo zjištěno, že děti, které byly častěji líbány na rty, měly nižší schopnost rozpoznávat a vyjadřovat vlastní emoce ve srovnání s dětmi, kterým byla náklonnost vyjadřována jinými způsoby – např. objetím nebo pohlazením.

Proč dítě nelíbat na rty

Existuje několik hypotéz ohledně toho, proč by mohl mít polibek na rty negativní dopad na vývoj dítěte. Jednou z teorií je, že příliš intenzivní nebo nevhodné líbání na rty může dítěti předávat smíšené nebo nejednoznačné signály o případných hranicích a narušit tak jeho schopnost rozpoznávat a respektovat osobní prostor svůj i ostatních lidí. V budoucnu navíc nemusí poznat, když někdo z dospělých překročí hranice a naváže s ním příliš intimní vztah.

Dalším relevantním důvodem, proč by neměli rodiče líbat děti přímo na rty, je, že polibek na rty může vést k přenosu bakterií a virů mezi rodičem a dítětem, což může zvýšit riziko infekcí a nemocí. Obzvlášť ty nejmenší děti jsou velmi náchylné na různá onemocnění kvůli jejich neúplnému vyvinutému imunitnímu systému.

Mohlo by se vám líbit

Toto chování žen je jasným důkazem jejich velmi nízkého sebevědomí

Mít o sobě špatné mínění dnes není vůbec nic neobvyklého. Od zpochybňování vašeho jednání, neustálého kontrolování, zda děláte věci správně nebo dokonce shazování vlastních názorů a myšlenek. Trápí vás nízké sebevědomí? Jak ho odhalit v chování u žen?
svetzeny.cz

Vhodné alternativy

Psychologové a odborníci na vývoj dětí doporučují rodičům, aby se zaměřili na jiné formy projevu lásky a náklonnosti ke svým dětem. Patří mezi ně například objetí, pohlazení, slovní projevy lásky nebo polibek na tvář či na čelo. Tyto alternativy posilují důvěru dítěte a zároveň mu umožňují rozvíjet schopnost vytvářet si svůj osobní prostor a chápat vlastní intimitu.

Každopádně by rodiče měli věnovat pozornost individuálním potřebám a preferencím svého dítěte a přizpůsobit své chování tak, aby podporovalo jeho zdravý vývoj a pohodu. Rodiče by své děti nikdy neměli nutit do jakýchkoliv projevů náklonnosti, a pokud dítě například nechce být objato, nemělo by se k tomu v žádném případě nutit. Stejné je to i v případě vynucených polibků pro babičky, objímání příbuzných atd. Vždy by mělo být v tomto ohledu respektováno přání dítěte, protože jenom tak se naučí správě chápat a vnímat své soukromí a osobní prostor.

Můžou polibky na rty vyvolat syndrom oběti?

Některé články zaměřené na tuto problematiku naznačují, že polibky přímo na rty mohou v krajním případě u dětí vyvolat tzv. syndrom oběti. Tento syndrom je psychologickou poruchou, která je způsobena tím, že rodič nebo pečovatel fyzicky, emocionálně nebo mentálně zraňuje dítě za účelem získání pozornosti nebo sympatie. Tento syndrom je považován za závažnou formu zneužívání dětí. Přestože však není polibek na rty mezi rodičem a dítětem doporučován, v normálních a zdravých vztazích není spojen s tímto syndromem.

Co si o tomto tématu myslíte vy? 

Zdroj článku