Přejít k hlavnímu obsahu

Nebraňte se komplimentům. Přijměte je!

Umět přijmout pochvalu vám dost možná vůbec nemusí připadat důležité, ale je. Jestliže s tím máte problém, vypovídá to mimo jiné o vaší emoční nevyrovnanosti a chatrném sebevědomí. Není na čase s tím něco udělat?

Většina z nás vyrostla v době, kdy chválení nebylo zrovna trendem výchovy (takže pravý opak toho, co dnes obecně zažívá mladá generace). Když se něco povedlo, byla to samozřejmost, kterou nebylo třeba ocenit. Zato kritika byla téměř na denním pořádku.

Takže lidé, kteří jako malí často slýchali spíše výtky za to, co udělali špatně, mají dnes možná problém přijmout ocenění druhých a jejich sebevědomí nesahá do nebeských výšin. Kdo má nízké sebehodnocení, není schopen přiznat si vlastní kvality. Touží po uznání a pochvalu potřebuje jako ujištění, že jedná správně. Na druhou stranu, když se jí dočká, neumí s ní správně naložit. Dobrou zprávou je, že na sebevědomí se dá zapracovat a negativní přístup k sobě samému lze nahradit pozitivním.

Oceňte se

Lidé, kteří nejsou na chválení zvyklí, automaticky reagují na každé pozitivní hodnocení tak, že ho shodí. Zkuste si začít nejprve všímat toho, jak na chválu reagují ostatní. Protože když si uvědomíte, co se vám líbí nebo nelíbí u druhých, začnete své chování podvědomě měnit. Když vás někdo pochválí tak, že je to opravdu upřímné a od srdce, přijměte to. Bez rozpaků! Připusťte, že pozitivní hodnocení je prostě součástí vašeho života. Je to zpětná vazba, ocenění vašich schopností, dovedností, charakteru nebo vzhledu. Prostě vás jako takové. V principu je to stejné, jako když za svou práci dostanete plat. Ocenění berte také jako motivaci k dalším výkonům.   

Prostě poděkujte

Zkuste vyjádřit své skutečné pocity, upřímnost se vždycky vyplácí a cení. Takže pokud vás někdo pochválí a vás to potěší, prostě jen poděkujte a nevyvracejte vašemu protějšku jeho názor. A když se budete opravdu cítit zaskočená? I to můžete přiznat, ale zkuste se neshodit. Jen konstatujte například něco ve smyslu: „Děkuji za pochvalu, ale trochu jsi mě překvapila, já si to o sobě nemyslím.“  

Chvalte také

Stejně důležité jako umět přijímat ocenění je také dokázat pochválit ostatní. Tím spíš, že dnes mají lidé tendenci kritizovat místo toho, aby viděli na jiných to pozitivní. Pamatujte ale na to, že pochvala by měla být vždy upřímná, nikoli zištná. Prostě jen řekněte, co máte na srdci, a nebojte se přitom mluvit o svých pocitech, které vás k pochvale vedly.