Přejít k hlavnímu obsahu

Aby škola děti bavila: 3 věci, které byste si měli osvojit!

Není na škodu nastavit sami sobě zrcadlo a zhodnotit svůj rodičovský přístup. Možná zjistíte, že je co zlepšovat...

Co si budeme povídat, škola organizuje čas nejen dětem, ale i celé rodině. Zářijový návrat dětí do školních škamen je proto velká změna pro všechny. Opět přicházejí režim a řád. Nastávají povinnosti jak dítěti, tak rodičům – ráno vstát, nachystat svačinu, odpoledne dítě vyzvednout z družiny či kroužku, dohlédnout na úkoly, nezapomenout vyprat cvičební úbor, zajít na třídní schůzky, zaplatit výlety... Bezpochyby každý rodič si přeje, aby se potomek ve škole snažil a v jeho žákovské se to hemžilo samými jedničkami. Ovšem odborníci připomínají, že to, jak bude dítě motivované a úspěšné, záleží rovněž na přístupu rodičů ke škole, vzdělávání a k plnění povinností.

1. Nebuďte generál, ale ani ochránce za každou cenu

Vyznáváte autoritativní přístup? Pozor na to! Dítě s podobnou výchovou může být ustrašené, neprůbojné, často se straní kolektivu a mohou se u něj objevovat až psychosomatické poruchy. Mívá podlomené sebevědomí, protože jen málokdy naplní očekávání svých rodičů, a tak nevěří samo sobě ani svým schopnostem. Lepší je ocenit snahu dítěte, známka je jen druhotný produkt. Akceptujte své dítě s jeho silnými i slabšími stránkami.

Ochranitelský přístup zase v dítěti probouzí jedním slovem nesamostatnost. Děti takto vychovávané se i v dospělosti nezdravě spoléhají na pomoc a oporu rodičů nebo okolí. Mají pocit, že každý průšvih nebo nedbalost mamka s taťkou nějak vyžehlí. Pokud patříte k těmto rodičům, nechte dítě více okusit pocit zodpovědnosti, potřebuje to jako sůl ke zdravému vývoji svojí osobnosti. S přibývajícím věkem narůstá i objem povinností, které by si mělo dítě samo ohlídat.

 

2. Objevte jeho/její silné stránky 

„Vzdělání je sice důležité, ale ruku na srdce, kdo z nás občas nepřinesl špatnou známku ze školy nebo nezapomněl udělat domácí úkol? Mnohem více záleží na přístupu dítěte ke vzdělání. Nezapomínejte na to, že každé dítě je jiné, je to originál. Některé může být více talentované na matematiku a některé naopak na jazyky. Důležité je podpořit v dítěti jeho vlohy, brát v úvahu jeho individualitu a hlavně mu věřit. Rodiče jsou většinou namixovaní ze všech popsaných kategorií a v různých situacích se projevují různě. Hodně to závisí na aktuálním stavu a rozpoložení dospělého – na jeho náladě, únavě, pohodě, spěchu... A taky na tom, jak o sobě přemýšlí, v jaké z popsaných rolí se vidí nebo jakým rodičem by chtěl být," říká Iva Kyselá z Akademie rodičovství. 

3. Buďte kamarád

Nechtějte po dětech něco, co nemohou zvládnout. Staňte se jejich parťákem do nepohody, aby věděly, že za vámi mohou kdykoli přijít pro pomoc. Zajímejte se o trápení i radosti svého potomka, vyslechněte jeho názor a přizpůsobte mu svoje rozhodnutí. Nezapomínejte, že jedna pětka propadlíka nedělá a není to tragédie antických rozměrů. Mnohem více než na dílčích známkách záleží na celkovém přístupu dítěte k plnění školních povinností. Na tom se totiž kluci a holky učí zodpovědnému přístupu k životu.