Zápis do školy 2: Co má umět předškolák?

Co má umět u zápisu – před nástupem do první třídy

* Mít slovní zásobu asi 2500 slov.
* Vyslovovat všechny hlásky (tolerováno je nedotažené „r“ a „ř“).
* Převyprávět příběh.
* Znát své jméno a adresu.
* Obsloužit sám sebe.
* Soustředit se na zadaný úkol.
* Začínat mít pojem o čase.
* Chápat prostorové pojmy – nahoře, dole, za, pod…

* Grafomotorika se ještě vyvíjí, nicméně dítě by mělo mít uvolněné zápěstí a správný úchop tužky pro zvládnutí psaní. Dokáže nakreslit rovnou čáru, kruh, šneka i oblouček. Kamarádí se s nůžkami, lepí a navléká korálky.

* Nakreslit postavu se všemi detaily (nos, oči, ústa, pět prstů).

Na co se připravit: Drobné odchylky od průměru jsou možné. Tyto dovednosti se v různých úkolech otestují během zápisu. Dítě musí převyprávět příběh podle obrázků, pojmenovat geometrické tvary a seřadit je podle velikosti či barev, vytleskat slabiky ve slově, nakreslit postavu či zavázat tkaničku…

Foto: Depositphotos (1)

@svetzeny