Přejít k hlavnímu obsahu

Máte astma? Zjistěte, co všechno na jaře lítá ve vzduchu!

Máte astma? Zjistěte, co všechno na jaře lítá ve vzduchu!

Jaro už visí ve vzduchu. Hurá – řekla by většina. Ovšem lidé trpící některým z plicních onemocnění by nejraději předjaří přeskočili. V období smogu, vlhka a výkyvů teplot se jim citelně hůř dýchá.

Nebezpečí, které nemoci plic představují, je velké. Jejich výskyt v populaci stoupá, protože jde o tzv. civilizační choroby. Velký podíl na nich tedy mají „vymoženosti“, jako jsou znečištěné ovzduší, stres, a zejména pak kouření – často už od dětství! Varující je také okolnost, že se objevují u čím dál mladších lidí.

CHOPN

Pod touto zkratkou se skrývá nejzávažnější onemocnění – chronická obstrukční plicní choroba. Celosvětově jde o čtvrtou nejčastější příčinu úmrtí a odhaduje se, že do roku 2020 získá na tomto smutném žebříčku dokonce třetí místo. U nás trpí chronickou obstrukční plicní nemocí zhruba 800 tisíc lidí a každoročně jich na tuto chorobu přibližně dva a půl tisíce zemře. Donedávna mezi pacienty převládali muži (v poměru asi 2:1). V současné době však prudce stoupá počet žen s CHOPN, takže se poměr už prakticky blíží 1:1. Je to důsledek rostoucího množství kuřaček, neboť hlavní příčinou CHOPN je právě kouření. Značný podíl viny na tomto onemocnění však nese i znečištěné ovzduší (kouř, smog, výfukové plyny, průmyslové exhalace atd.). Podstatou nemoci je nevratné zužování průdušek, po němž následuje porucha plicních sklípků a zánět plic i jiných orgánů. Při včasném zahájení komplexní léčby lze dosáhnout toho, aby se stav nezhoršoval. Hodně záleží na pacientovi, zda důsledně dodržuje vše, co mu nařídil lékař, a je schopen upravit svůj životní styl. Nelze však zastírat ani fakt, že úmrtnost na tuto nemoc u nás stoupá – v posledních letech zemře v ČR každým rokem na CHOPN 15x víc lidí než na astma.

Astma

Jde o alergické onemocnění, při němž se zužují průdušky, a tím se omezuje přívod kyslíku do plic. Na rozdíl od CHOPN je však zužování jen přechodné – při akutním záchvatu. Astma je do značné míry podmíněno geneticky a současná medicína nedokáže ani zabránit jeho vzniku, ani ho úplně vyléčit. Vhodnými režimovými opatřeními a léky je však možné stav stabilizovat tak, aby se projevy zmírnily. Správně vedená moderní terapie mívá vynikající výsledky. Dokládá to i skutečnost, že ačkoli počet astmatiků u nás neustále roste, úmrtí na tuto nemoc naštěstí naopak výrazně ubývá. Protože se astma rozvíjí jako důsledek alergie, záchvat je nejčastěji způsoben pyly, roztoči, vzdušnými plísněmi aj. Nebezpečí přinášejí i profese, k nimž patří častý kontakt s chemickými látkami (kosmetičky, kadeřnice, laborantky apod.) nebo přírodními alergeny (zahradnice, farmářky aj.). Samozřejmě také vadí kouření a pobyt ve znečištěném ovzduší. Předjaří a jaro je pro astmatiky nejobtížnějším obdobím – vzduch je plný pylů, plísní a smogových částic vázaných mlhou, je vlhko a teploty se prudce střídají.

Braňte se stresu

Psychika a plicní nemoci spolu úzce souvisejí, a snadno tak vznikne začarovaný kruh. Neschopnost popadnout dech (při astmatickém záchvatu nebo ataku CHOPN) vyvolává pocit úzkosti, strachu a stresu. A naopak stres, napětí či rozčilení dokážou rozpoutat silný záchvat. Je-li stres častý, dlouhodobý nebo intenzivní, může celkově zhoršit průběh nemoci. Vhodná relaxace a psychohygiena jsou proto důležitou součástí terapie, kterou se nevyplatí podceňovat. Pokud pacient není ochoten například zmírnit pracovní tempo, naučit se účinně odpočívat, popřípadě konzultovat s psychologem nebo psychiatrem, mohou se u něj i špičkové léky a další metody míjet účinkem.

K lékaři včas

CHOPN i astma mívají podobné příznaky, a navíc mnoho pacientů trpí zároveň astmatem i CHOPN. Rozlišit obě nemoci, stanovit míru závažnosti a určit vhodnou léčbu dokážou pouze specializovaná vyšetření, na která vás odešle odborný lékař – pneumolog. Základem je tzv. spirometrie, dále pak skiagram hrudníku a vyšetření koncentrace kyslíku v krvi. Návštěvu pneumologa rozhodně neodkládejte. Čím dříve je stanovena správná diagnóza a zahájena léčba, tím vyšší je šance, že se s nemocí vypořádáte tak, aby vás trápila co nejméně.

Stop kouření

Tento zlozvyk je nejvýznamnější příčinou vzniku CHOPN a nejvýraznějším faktorem zhoršujícím astma. Nemluvě o tom, že jde o hlavní spouštěč nádorového onemocnění plic. Proto je bezpodmínečně nutné s ním skoncovat (ideální ovšem je vůbec nezačínat!). Komu to nejde, může zkusit moderní metodu biorezonance nebo volně prodejnou novinku, nikotinové papírky Niquitin Mint na vkládání do úst.

Čistý vzduch

Zajistit si ovzduší s co nejmenším podílem škodlivin (samozřejmě včetně cigaretového kouře) je pro astmatiky a nemocné CHOPN doslova otázkou života a smrti. Lidé žijící v oblastech, kde jsou časté smogové situace, ale také všichni ti, kdo bydlí nebo pracují poblíž frekventovaných silnic, parkovišť, průmyslových závodů apod., by se měli snažit co nejčastěji vyjíždět do prostředí s čistším vzduchem (nejen o dovolené, ale i o víkendech apod.). Hlídat vzduch si musíte také v interiéru – pozor na prach, kouř, plísně aj. Důležité je rozumně větrat, vybavit byt pokojovými rostlinami (vynikající je fíkus!), popř. čističkou vzduchu.