Přejít k hlavnímu obsahu

Život po nemoci či úrazu: Nemusíte přijít o svůj životní standard

„Hasiči vyhlásili sbírku pro vdovu po svém statečném kolegovi“, „Zemřel po vážné nemoci, jeho děti se musí stěhovat na ubytovnu“, „Kouslo ji klíště, bude bydlet na ulici!“ Co mají společného tyto bulvární titulky? Ve všech dostihla hlavní aktéry nešťastná náhoda a po následné ztrátě příjmu přišel pád na sociální dno. Taková neštěstí se přes všechna protiopatření bohužel stávají, opravdu ale nezbývá než se spoléhat na veřejné sbírky?

Všichni, kdo se takovou situací cítí být ohroženi, by měli vážně uvažovat o uzavření životního pojištění. Abychom správně porozuměli tomu, co nám pojišťovny mohou nabídnout, požádali jsme o rozhovor Štěpána Minaříka z pojišťovny Kooperativa.

Dojímají vás příběhy postižených rodin, které přišly i o střechu nad hlavou, když se například zranil živitel rodiny, a nebylo tím pádem jak splácet hypotéku?

Velmi mě dojímají, vždy je mi úzko. Čtu tyto nešťastné příběhy a je mi to o to víc líto, že vím, jak zbytečné takové tragédie jsou. Prvnímu neštěstí: většinou úrazu, nemoci, v krajním případě smrti se zřejmě nedalo zabránit, ale pokračování smutného osudu – totiž, že rodina zůstane naprosto bez prostředků, je úplně zbytečné! Pokud by měl postižený uzavřené a dobře nastavené životní pojištění, finanční dopady takové události na rodinu by mohly být minimální.

Komu byste tedy radil životní pojištění uzavřít? Je to pro všechny stejně důležité, nebo pro někoho zbytečné?

Ptáte se správně, i když nejde o jednotlivce jako takového, ale spíš o životní situaci, ve které se nachází. Mladý člověk, single, který žije sám pro sebe, není zadlužený, či má dokonce našetřenou finanční rezervu, nemusí životní pojištění řešit nijak urgentně, respektive potřebuje zajistit jen sám sebe pro případ, že by kvůli nemoci nebo úrazu přišel na delší dobu o příjem. Pokud se ale jeho situace změní a založí rodinu, která bude závislá především na jeho schopnosti vydělávat, je rázem všechno jinak a pojištění by pak mělo být komplexnější.

Živitelé rodin a kdo další?

Víte, nikdo nemá svůj život 100% pod kontrolou.

Oprávněné jsou i obavy z toho, že v případě invalidity nevystačíme s důchodem od státu. Kdo se na stát spoléhá, obvykle netuší, jak velmi nízké invalidní důchody jsou. Většina lidí by měla problém vyjít s penězi, kdyby se najednou měla ocitnout na vozíku nebo jinak handicapovaná. Přitom výdaje v takové situaci spíše rostou. Potřebujete zvláštní pomůcky, stavební úpravy v bytě, upravený automobil, … A nikdo nechce být na obtíž svým blízkým, rádi bychom si přece zaplatili profesionální péči, až ji budeme potřebovat. Někdo jiný se zase zadluží a má pochopitelné obavy o to, kdo by splácel jeho dluhy, kdyby… atd.

Je velmi úlevné vědět, že o vás a vaši rodinu bude dobře postaráno, stane-li se něco nečekaného. K tomu právě slouží pojištění.

 

Je velká skupina lidí, kteří jsou přesvědčeni, že jim invalidita nehrozí, protože žijí klidný život, nejezdí autem ani nesportují. Dáte jim za pravdu, že životní pojištění nepotřebují?

Touto otázkou mi přímo nahráváte na smeč. Lidé většinou slýchají o poúrazových invaliditách a o skutečných číslech nemají přehled. Přesvědčí je až statistiky České správy sociálního zabezpečení. Překvapivě z nich plyne, že až 96 % trvalých postižení má příčinu v onemocnění. Jinak řečeno: naprostou většinu lidí dlouhodobě upoutá na lůžko nebo invalidní vozík vážná nemoc, nikoli úraz.

Spousta lidí platí úrazové pojištění dětem, protože na ty myslí především

To je v pořádku, pokud jsou pojištěni i sami rodiče, ale ti dělají obvyklou chybu, že totiž v záchvatu zodpovědnosti uzavřou úrazové pojištění svým dětem a na svou pojistku už těžko hledají peníze. Dětská pojistka většinou kryje zlomeniny a drobné úrazy, které jsou sice poměrně časté, ale jejich následky jsou často banální. Pro samotné děti je rozhodující spíš, co se stane, když si nohu zlomí maminka nebo tatínek a nebudou chodit tři měsíce do práce. Jak se říká: nejlépe pojištěné dítě je to, které má dobře pojištěné rodiče. Tato věta by se měla tesat.

Nicméně pojištění dětí na ty nejvážnější případy, jako jsou trvalé následky úrazu a vážná onemocnění, smysl určitě mají. Rodič se pak v těch těžkých případech může soustředit na péči o nemocné dítě a nikoliv na vydělávání peněz.

A ti, kteří se domnívají, že by pro ně bylo pojistné příliš drahé, mají pravdu?

Slýcháme to často: Léta budu pojišťovně zbytečně a za nic dávat tisíce, když se mi nic nestane. To si ty samé částky budu raději spořit.

Jenomže pojistné plnění bývá v řádech milionů, a to hned tak nenaspoříte a pak také můžete mít smůlu a nešťastná událost vás potká záhy po uzavření pojištění. I v takovém případě pojišťovna vyplatí plnou sumu. Naspořeno byste ještě neměli téměř nic.

Drahé to být pro nikoho nemusí, sjednáte si pojištění NA PŘÁNÍ tak, abyste kryli přesně ta rizika, která jsou pro vás relevantní, a v té výši, v jaké potřebujete. To je velmi individuální a například my v Kooperativě nastavujeme každému klientovi smlouvu na tělo.

Jedna smlouva a máme navždy klid?

Navždy samozřejmě ne. Doporučujeme čas od času (po několika letech nebo se změnou životní situace) pojistnou smlouvu zrevidovat a podívat se, zda by nešla vyladit lépe vzhledem k momentální situaci.

Můžete uvést, na co se klientů ptáte a z jakých údajů při návrhu pojistky vycházíte, abychom si udělali konkrétní představu?

Ptáme se na částku, kterou klient měsíčně potřebuje, pak se podíváme do tabulek, kolik by dostával nemocenské ze svého současného příjmu při dlouhodobé pracovní neschopnosti, a hned je vidět, kolik peněz by mu měsíčně scházelo. U pojištění pro případ smrti spočítáme, kolik peněz bude jeho rodina potřebovat a po jak dlouhou dobu (například do prvního výdělku nejmladšího dítěte). Z toho se pak odvíjí pojistná částka a pojistné.

Čím by měl čtenář začít, rozhodne-li se dát si svůj život do pořádku?

Kdo už nějakou pojistku dříve uzavřel, měl by se podívat, zda její nastavení odpovídá jeho momentální situaci. Pojistnou smlouvu není potřeba rušit! Navštivte pobočku, kde s vámi případné změny proberou a navrhnou ideální nastavení. A pokud ještě pojištěni nejste, zastavte se v Kooperativě. To nejpodstatnější, co vám pojištění přinese, bude klid a vědomí, že na vaši rodinu nebude muset nikdo pořádat veřejnou sbírku, pokud se s vámi něco stane.