Přejít k hlavnímu obsahu

Co o vás prozradí tvar vašich očí? Dá se z něj vyčíst vaše povaha i postoj k životu

Říká se, že oči jsou oknem do duše. V řadě kultur lidé věří, že z jejich tvaru lze vyčíst charakter člověka. Co tvar očí prozrazuje o vás? Údajně vypovídá o vašich povahových vlastnostech, chování a náhledu na svět. Zjistěte, co vše řekne druhému jeden pohled do vašich očí.

Velikost očí

Velikost očí značí to, jak nahlížíte na svět. Velké oči jsou spojovány s otevřeností, vášnivostí a kreativitou. Lidé, kteří mají velké oči bývají empatičtí a nápomocní. Mají tendenci svá rozhodnutí dělat srdcem, nikoliv rozumem. Malé oči značí pragmatičnost a vypočítavost. Také se tito lidé údajně lépe soustředí a nenechají se ničím rozptýlit. Mají logické myšlení a jejich rozhodnutí jsou založena na racionálním úsudku. Lidé s malýma očima mohou být vnímáni jako chladní a uzavření do sebe.

Mohlo by se vám líbit

Co o vás prozradí vaše barva očí? Dle vědců se z ní dá vyčíst vaše povaha

Říká se, že oko je okno do duše. Oči nám mohou hodně prozradit o povaze člověka, jak dokládají již publikované vědecké studie. Co o vás vypovídá barva vaší duhovky? A jak vás vnímají ostatní? Tyto otázky si položili vědci a při svých výzkumech našli souvislost mezi barvou duhovky a osobnostními rysy. Zjistěte, k jakým závěrům došli.
svetzeny.cz

Kulaté oči

Kulaté oči jsou známkou kreativity a představivosti. Také je mívají lidé, kteří jsou citliví a empatičtí. Naslouchají svému srdci, někdy se nechají příliš pohltit emocemi. Lidé s kulatýma očima jsou také nepraktičtí a často mění nálady. Umí být impulzivní a dramatičtí, to je jejich druhá tvář.

Mandlové oči

Mandlové oči mívají lidé, kteří jsou přehnaně opatrní, což někdy nemusí být na škodu. Jsou to velcí optimisté, kteří mají dobré srdce a dovedou projevit soucit. Ač se to na první pohled nemusí zdát, jsou velmi vášniví.

Oči blízko u sebe

Pokud máte oči blízko u sebe, znamená to, že jste tradičně založený člověk se „zajetou“ rutinou, kterou nechcete měnit. Vyhovuje vám klid a netoužíte po změně. Bohužel to někdy může vést k rigiditě, kdy nejste ochotní změnit ve svém životě věci, které vás dlouhodobě štvou. Na to jste příliš pohodlní. Vaší další vlastností je tvrdohlavost, ve svých názorech jste pevní a neměníte je.

Mohlo by se vám líbit

Psychologický test: To, v jakém pořadí otevřete dveře na obrázku o vás prozradí jací jste a po čem skutečně toužíte

Chcete nahlédnout do svého nitra a dozvědět se o sobě něco nového? Pak pro vás máme připravený jednoduchý psychologický test, ze kterého zjistíte zajímavé věci, které se týkají vás a vašeho života. Nebudete věřit, kolik toho o vás prozradí výběr pořadí otevření dveří na obrázku.
svetzeny.cz

Oči daleko od sebe

Oči daleko od sebe ukazují na vaši značnou flexibilitu a proměnlivost. Nemáte rádi rutinu, ve svém životě potřebujete stále nové impulzy. Často je váš život jeden velký chaos, ale vám to tak vyhovuje, jste stále v pohybu. Radost vám dělá zkoušení nových věcí a objevování neznámého.

Vystouplé oči

Výrazně vypoulené oči značí to, že jste přátelský člověk, který se rád obklopuje lidmi. Jste spíše extrovert. Máte v sobě dostatek empatie a rádi pomáháte druhým. Vaše vztahy bývají stabilní a pevné. Také můžete mít ale sklon k úzkostem a pesimismu.

Zapadlé oči

Tento typ očí mívají ti největší romantici. Intimní chvilky s partnerem jsou pro vás tím nejlépe stráveným časem. Svá tajemství si necháváte pro sebe, vyjevíte je jen těm, kteří jsou vám skutečně blízcí. Nejste rádi středem dění, spíše máte tendenci se stáhnout do ústraní. Také to značí, že jste dobrý pozorovatel, nic vám neunikne. V životě chcete hlavně klid a pohodu.

Sklon oka

Jaký máte sklon oka? Pokud směřuje nahoru, vypovídá to o vás, že jste ambiciózní, extrovertní a jdete si tvrdě za svým. „Ne“ pro vás není odpověď. Pozor, hranice mezi ctižádostivostí a sobeckostí bývá někdy tenká. Pokud oko směřuje dolů, tak to poukazuje na plachost a uzavřenost. Máte tendenci být ve vztahu na partnerovi závislí. Na druhou stranu jste věrní až za hrob. Mnohdy věci vidíte v horším světle, než tomu tak je ve skutečnosti.


Zdroje: https://www.tabanmd.com/what-does-your-eye-shape-say-about-your-personality/, https://twentytwowords.com/heres-what-the-shape-of-your-eyes-can-say-about-your-personality/

Doporučená videa z partnerského webu z Lifee.cz: Tvoříme S Lifee dárkový balíček
Mohlo by se vám líbit

Egoista nebo stydlín: Pozice, ve které spíte, o vás prozradí víc, než byste čekala. Co říká o vaší osobnosti?

Spíte na zádech jako hvězdice nebo raději na boku schoulená v klubíčku? Kromě toho, že pozice, ve které uleháte ke spánku, má přímý vliv na zdraví, prozradí také mnoho o vaší povaze. Dá se z ní totiž vyčíst například to, zda jste introvert či extrovert nebo zda se řadíte mezi stydlíny či egoisty a dělá vám dobře pozornost. Co o vás prozradí poloha vašeho spánku? Pojďte to zjistit.
svetzeny.cz
Mohlo by se vám líbit

svetzeny.cz