Přejít k hlavnímu obsahu

Kvíz: Umíte psát správně s/z? Zkuste si své znalosti otestovat v našem kvízu

Info ikona
psaní

Čeština nás občas dokáže potrápit. Znalosti máme ze školy každý, ale ne všechno si pamatujeme správně. Oříškem bývá například psaní předpon s a z. Jak jste na tom v téhle obasti našeho mateřského jazyka vy? Zkuste se otestovat v našem zábavném kvízu. Některé otázky jsou jednoduché, nad jinými dost možná budete chvilku váhat.

Český jazyk není z hlediska gramatiky vůbec lehkým jazykem. Své by o tom mohli vyprávět cizinci, kteří se snaží češtinu osvojit. Kromě jiných úskalí se v češtině vyskytuje celá řada slov, která se jinak vyslovují a píší. Mezi taková patří právě slova s počátečním písmenem "s" nebo "z". V případě psaní předpon "s" a "z" totiž záleží na tom, co dané slovo vyjadřuje. Podle toho pak danou předponu píšeme. Každá z variant totiž znamená vlastně něco jiného. 

Pojďme si před provedením testu zopakovat pár důležitýchpravidel z učebnice češtiny. 

Předpona S

Tato předpona slouží nejčastěji k vyjádření pohybu shora dolů. Příkladem může být slovo "spadnout". Například: "List spadl ze stromu na zem." Sloveso "sjet" vyjadřuje také pohyb dolů. Příkladem může být věta: "Lyžař sjel rychle sjezdovku." Když se někdo svlékne do plavek, znamená to, že si sundá dolů oblečení. V letadle si po přistání sundáme z boxů nad sedačkami zavazadla. Zkuste si najít i další příklady vět, kdy je evidentní pohyb dolů. 

Předpona "s" se používá také vždy, když něco zmizí z povrchu pryč. Příkladem může být například věta: "Redaktorka smazala omylem celý text."

Otestujte, jak moudří jste. Stačí odpovědět na 7 jednoduchých otázek, které sestavili psychologové

svetzeny.cz

Co ještě vyjadřuje předpona S?

V případě předpony "s" jde nejen o pohyb shora dolů nebo z povrchu pryč. Aby to nebylo tak jednoduché, vyjadřuje také směr dohromady. Příkladem může být například sloveso smotat. "Babička smotala klubko vlny."  Do této kategorie patří i slovesa "sbalit", "shrabat", "sbírat" nebo také "slepit". Všechna ve větách vyjadřují nějaký pohyb do středu nebo na jedno místo.

Předpona "s" se pojí také se slovem "spočítat", kdy počítáme kupříkladu peníze a zjišťujeme, kolik jich máme dohromady. A dále jsou tu i slovesa "skamarádit se" nebo "spřátelit se". V přeneseném významu vyjadřují fakt, že dal někdo s někým dohromady. 

A jak je to například se slovesy, jež znamenají zmenšení objemu až záník? I zde je třeba napsat předponu "s". Příkladem může být věta: "Jablko shnilo," "Papír shořel." 

Další slovesa je potřeba si ovšem zapamatovatschovat (se), skonat, skončit, slevit, spasit, spáchat, stěžovat si, strávit, stvořit, stýskat si, skonat.

Test z českého jazyka: Necháte se nachytat na nejčastějších chybách v pravopisu?

svetzeny.cz

Předpona Z

Tato předpona se pojí vždy s nějakou změnou stavu, kdy někdo nebo něco změní svou vlastnost. Příkladem může být slovo "zblednout" ve větě, kdy mluvíme o někom, komu se udělalo špatně. Když člověk zhubne, stane se jiným - tedy hubeným. Když někdo zbohatne, stane se z chudého bohatým apod. 

To bylo jen malé opakování gramatiky, které vám následující kvíz může hodně ulehčit. Zkuste si ho s námi projít a zjistěte, zda si vše pamatujete správně. 

Pokud se vám kvíz nezobrazuje správně, klikněte na odkaz ZDE

Zdroj článku