Přejít k hlavnímu obsahu

Kvíz Mistr Jan Hus trpěl za pravdu. Otestujte se, co víte o slavném reformátorovi, který byl upálen

Mistr Jan Hus, jedna z nejvýznamnějších osobností českých dějin, byl významným českým kazatelem, teologem a reformátorem, jehož myšlenky a činy měly hluboký dopad na českou společnost i na vývoj evropské reformace. Každý rok si 6. července český národ připomíná jeho upálení.

Jan Hus studoval na Univerzitě Karlově v Praze, kde získal titul mistra svobodných umění. Svou kariéru začal jako prostý kazatel, ale jeho hlas rychle získal na významu díky jeho otevřeným kritikám církevních nešvarů a jeho výzvám k reformě církve.

Vyloučení z církve

Jedním z hlavních témat Husových kázání byla kritika prodeje odpustků, což byly certifikáty prodávané církví, které měly zaručit odpuštění hříchů. Hus odsuzoval tuto praxi jako nemorální a nekřesťanskou, což mu přineslo mnoho nepřátel mezi církevními hodnostáři. Jeho kázání, která byla často pronášena v češtině, měla silný dopad na širokou veřejnost a přispěla k rostoucímu hnutí za církevní reformu.

V roce 1410 byl Hus exkomunikován papežem, což znamenalo, že byl vyloučen z církve. Přesto pokračoval v kázání a ve své kritice církve. V roce 1414 byl pak pozván na koncil, kde mu byl přislíben bezpečný průchod. Navzdory tomu byl po příjezdu zatčen, obviněn z kacířství a později upálen. Jak dobře si pamatujete detaily z jeho života a jeho skutky? Otestujte se!

Mohlo by se vám líbit

Kvíz: Holocaust, nacisti, Mnichovská dohoda. Vyzkoušejte si, jak se orientujete v událostech a faktech 2. světové války

Druhá světová válka je jednou z nejvýznamnějších a nejničivějších událostí v moderní historii lidstva. Tento globální konflikt, který probíhal mezi lety 1939 a 1945, zasáhl téměř každý kout světa a měl hluboký dopad na miliony lidí. Každý člověk se s válkou tehdy setkal buď přímo, nebo nepřímo. Válka byla charakterizována nesmírným utrpením, ale také hrdinskými činy a neuvěřitelnou odvahou mnoha jednotlivců.
svetzeny.cz
Zdroj článku