Přejít k hlavnímu obsahu

Kvíz: Cvikla nebo ťava. Otestujte, jak dobře rozumíte slovenštině

Info ikona
Slovensko

Přestože bylo Česko a Slovensko dlouhá léta jedním státem, málokterý Čech si pamatuje a rozumí významu všech slovenských slov. A to i přes to, že jsou si oba jazyky velmi výrazně podobné. Zjistěte, jak dobře rozumíte jazyku našich sousedů vy a otestujte se v zábavném kvízu.

Podobné a zároveň rozdílné jazyky

Čeština a slovenština jsou dva jazyky z rodiny slovanských jazyků, které sdílejí mnoho společných charakteristik, ale existují mezi nimi také jazykové rozdíly. Jedním z hlavních rozdílů je fonologie, kde slovenština udržuje délku samohlásek jako významově rozlišující prvek, zatímco v češtině se délka samohlásek obvykle nepoužívá k rozlišení významu, s výjimkou některých dialektů. Dalším rozdílem jsou gramatické struktury, ve kterých, ačkoli jsou si obecně podobné, existují určité odchylky v používání gramatických tvarů a konstrukcí. Slovní zásoba je většinou podobná, ale existují i výrazně rozdílné odchylky ve slovech a tvarech. Také se liší přízvuk, kde čeština obvykle má přízvuk na prvním slabikovém "úderu", zatímco ve slovenštině je běžný třetí slabikový přízvuk.

Historický vývoj obou jazyků vedl k vytvoření odlišné slovní zásoby a gramatiky, i když mají společný slovanský základ. Regionální dialekty dále přispívají k jazykovým rozdílům. Přestože existují tyto rozdíly, oba jazyky jsou si vzájemně srozumitelné, což umožňuje mluvčím jednoho jazyka poměrně jednoduše porozumět mluvčím druhého jazyka. Během existence Československa byl dokonce rozšířen tzv. pasivní bilingvismus, což znamená schopnost dekódování informací v druhém jazyce, a to jak ústně, tak písemně.

Kvíz pro chytré: Jak dobře znáte cizí slova? Tyto výrazy jsou běžně používané. Byla by ostuda, kdybyste je spletli

Český jazyk je krásný a bohatý. Ovšem hemží se také cizími slovy, která už jsme přijali za vlastní a běžně je používáme. Někomu ale jejich správný význam bohužel uniká a ve snaze udělat dojem, se kolikrát člověk spíše ztrapní. Znát úplně všechny cizí výrazy není ani možné. Přesto by měl každý z nás umět správně použít ty, které patří mezi nejběžnější. Jak jste na tom s jejich znalostí vy? Zkuste si projít naším testem.
svetzeny.cz

Slovenština a její charakteristiky

Jde o jazyk západoslovanského původu, který je češtině nejbližší, a to díky historickým vazbám. Slovenština se vyznačuje jednodušším pravopisem a gramatikou. Je oficiálním jazykem Slovenska a jedním z úředních jazyků Evropské unie. Nejstarší slovanská literatura v tomto jazyce pochází z konce 9. století, z období Velkomoravské říše. V slovenštině existují menší rozdíly mezi měkkými a tvrdými vzory podstatných jmen. Příčestí minulé má v slovenštině jednotné zakončení plurálu, konkrétně na -li, což se liší od češtiny, kde se rozlišuje rod podmětu.

 

Kvíz: Umíte psát správně s/z? Zkuste si své znalosti otestovat v našem kvízu

Čeština nás občas dokáže potrápit. Znalosti máme ze školy každý, ale ne všechno si pamatujeme správně. Oříškem bývá například psaní předpon s a z. Jak jste na tom v téhle obasti našeho mateřského jazyka vy? Zkuste se otestovat v našem zábavném kvízu. Některé otázky jsou jednoduché, nad jinými dost možná budete chvilku váhat.
svetzeny.cz

Slovenština v České republice

Vzhledem k historickým souvislostem obou států a jejich jazyků umožňuje český právní systém používat slovenštinu v různých právních a úředních záležitostech bez potřeby překladatele či tlumočníka. Tato možnost ovšem platí pouze pro slovenštinu a není rozšířena na ostatní menšinové jazyky. I když by se mohlo zdát, že Češi by měli být schopni rozumět slovenštině, realita je v mnoha případech odlišná, zejména u mladších generací.

 

Otestujte se v zábavném kvízu!

Pokud se vám kvíz nezobrazuje, klikněte zde.

Zdroj článku