Přejít k hlavnímu obsahu

Novodobá mučednice Edith Stein: Žena, která předpověděla osud Židů v Německu a byla prohlášena za svatou

Jméno Edith Stein vám možná nic neřekne, ovšem svatá Terezie Benedikta od Kříže ano. Tato žena se zapsala do historie nejen svým zajímavým životním příběhem, ale také tím, že byla v roce 1998 prohlášena za svatou. Tato kanonizace, kterou učinil papež Jan Pavel II., se považuje za jednu z nejspornějších v historii. Přečtěte si životní příběh ženy, která se narodila jako ortodoxní Židovka, svou hlubokou víru našla v katolictví a řeholnictví a její život skončil v plynové komoře v Osvětimi.

Raný život Edith Stein

Narodila se v ortodoxní židovské rodině v roce 1891 ve městě Breslau v Německu (dnes toto město patří do Polska a má název Wrocław). V roce 1904 se však vzdala své víry a stala se ateistkou. Později začala studovat na univerzitě v Göttingenu, kde se začala zajímat o katolickou filosofii, fenomenologii a dostala se do kontaktu s římským katolicismem, který se jí stal velmi blízkým. Na univerzitě se seznámila s profesorem Edmundem Husserlem, kterého pak následovala na univerzitu ve Freiburgu jako jeho asistentka.

Předpověď osudu Židů v Německu

V roce 1921 oficiálně konvertovala ke katolicismu a byla pokřtěna. Odešla z asistentského místa a začala vyučovat na dívčí škole ve Špýru. Ve volném čase studovala katolickou filosofii a překládala spisy Tomáše Akvinského do němčiny. V roce 1932 pak nastoupila na Institut pedagogiky, ale nesetrvala zde dlouho. Pod nátlakem nacistické vlády a protižidovských zákonů musela své místo opustit. Právě v té době poslala dopis papeži Piu XI., v němž předpověděla osud Židů v Německu a prosila jej, aby jim pomohl. V roce 1934 vstoupila do karmelitánského kláštera v Kolíně nad Rýnem a přijala řeholní jméno Tereza Benedikta od Kříže po mystičce, která jí byla velkou inspirací.

Neuvěřitelný příběh lásky z koncentračního tábora: 3 měsíce trvající románek esesáka a Židovky skončil tragicky

Lásce se nedá poručit, a to ani v těch nejdrsnějších podmínkách, kde umírali lidé. Za zdmi koncentračního tábora v Estonsku vznikl příběh, jako z pera Williama Shakespeare. Esesácký velitel Heinz Drosihn se bezhlavě zamiloval do Židovky, krásné Ingeborg Syltenové. Šance na životní lásku byla vzhledem k okolnostem nulová a milenecký příběh skončil tragicky.
svetzeny.cz

Útěk do Holandska a přesun do Osvětimi

Ačkoliv byla pokřtěna a k ortodoxnímu judaismu se již dávno nehlásila, kvůli jejímu židovskému původu byla i tak v hledáčku nacistů. V roce 1938 byla proto přemístěna do karmelitánského kláštera v Nizozemsku, kde se předpokládalo, že bude v bezpečí před pronásledováním. Odsun z Německa se však ukázal jako nedostatečný k zajištění její bezpečnosti. Odsouzení nacistického antisemitismu nizozemskými biskupy okupovaného Holandska (26. července 1942) vyprovokovalo Adolfa Hitlera k nařízení zatčení všech neárijských římských katolíků.

Terezie Benedikta byla zatčena gestapem 2. srpna 1942, když byla s ostatními sestrami v kapli. Byla zatčena spolu se svou sestrou Rosou, která také konvertovala a sloužila v klášteře Echt. Její poslední slova, která zazněla v Echtu, byla adresována Rose: „Pojď, jdeme pro naše lidi." Terezie během přesunu a krátkého pobytu v koncentračním táboře zorganizovala péči o děti, které byly odloučeny od svých matek, nebo se o ně zničené matky nedokázaly postarat. Přeživší z tábora smrti vypověděli, že všem ostatním pomáhala s velkým soucitem a láskou. 9. srpna 1942 byla spolu se svou sestrou a dalšími lidmi zplynována.

Dopis na rozloučenou z Osvětimi, který trhá srdce: Vilma Grülweldová nechtěla nechat jít syna do plynu samotného

Všichni jsme si vědomi toho, jaké nelidské hrůzy páchali Nacisté na vězních koncentračních táborů. Většině z nás přijde až nereálné, jaké zvěrstva byli tito lidé schopni udělat. Své poslední chvíle před smrtí v plynové komoře zvěčnila Vilma Grünwaldová v dopise na rozloučenou pro svého muže. A z toho, co v něm stálo, jde mráz po zádech.
svetzeny.cz

Otázka svatořečení

V roce 1998 byla papežem Janem Pavlem II. prohlášena za svatou. Některé židovské organizace s jejím svatořečením výrazně nesouhlasily. A to především protože se domnívaly, že byla zavražděna kvůli svému židovskému původu. Katolická církev ale tuto námitku odmítla a argumentovala, že Edith Stein/ Terezie Benedikta byla zavražděna kvůli své víře a aktivnímu postoji církve proti pronásledování Židů. Nicméně je pravděpodobné, že pokud by zůstala židovskou filozofkou Dr. Edith Stein, mohla by jako mnoho jiných židovských intelektuálů včas opustit Evropu a hledat útočiště ve Spojených státech. Avšak právě proto, že vstoupila do karmelitánského řádu a stala se sestrou Terezií Benediktou od Kříže, byla vázána poslušností a zůstala v Evropě. Její spisy svědčí o křesťanské oběti, kterou přinesla ve prospěch lidí všech náboženských vyznání.

Připomeňme si život svaté Terezie Benedikty od Kříže
Zdroj článku