Přejít k hlavnímu obsahu

Výklad snů: Zdá se mi, že létám

Nad sny se určitě stojí za to alespoň zamyslet. Možná se v nich skrývá cosi tajemného, ale zcela jistě jsou odrazem našeho podvědomí.

Pohodlně sedím v letadle, užívám si báječný let. Pode mnou se mění krajina, vesnice a města. Střih, a najednou už nejsem v letadle, ale ležím na posteli. Pevně se jí držím a ona pluje a houpe se mezi oblaky. Vtom jako bych se ocitla v nějakém vzdušném víru. Propadám se o několik metrů dolů, točí se mi hlava a zvedá se mi žaludek. Přímo proti mně letí kometa. Mám strach. Vyskočím z postele, padám a padám, až se s leknutím probudím. Podobný sen se mi zdá opakovaně. Co znamená?
Klára Z., 32 let

Vaše sny vykládá astrolog Mgr. Jan Tyl, Argon:

Sny o létání většinou provázejí příjemné chvíle života. Symbolizují volnost, odpoutání se od běžných starostí i od vnitřního napětí. Letadlo, v němž sedíš, je „berličkou“ k uvolnění se a dosažení cíle, k němuž směřuješ. Možná je tvoje meta hodně vysoko a ty k ní chceš dojít co nejjednodušeji a co nejdříve. Může se jednat o snahu o kariérní postup, získání partnera. Pak se ale letadlo promění v postel. To může ukazovat na dvě věci. Útěk do klidu, odpočinku či tzv. složení zbraní, nebo naopak cestu, na níž rozehraješ celou paletu své ženské diplomacie. Kometa a následující pád tě varují před přílišným spěchem a neuváženým krokem, který nelze vzít zpět. Kometa symbolizuje předzvěst blížícího se problému. Může však doprovázet i nové myšlenky, inspirace a nápady. To vyplývá z kontextu snu. U tebe bych se přikláněl spíš k první variantě. Objevuje-li se ti stejný motiv opakovaně, ukazuje to, že jeho poselství nebylo pochopeno. Jako by nevědomí říkalo: „Nepřijala jsi vzkaz, tak ti ho posílám znovu.“ Sen je často důležitou pomocí při rozhodování. Nabízí náznaky toho, jakou cestou bychom měli jít dál. Sen za nás nerozhoduje. To musíme udělat my sami. Většina z nás se snaží ono „kousnutí do kyselého jablka“ obejít či všemožně odkládat, a vyhnout se tak obtížným rozhodnutím. Proto sen naléhavost rozhodnutí opakuje. Radí nevzdávat se, nespoléhat se jen na „ženské zbraně“ a jít za svou představou přímo a odhodlaně.

Své sny, které chcete vysvětlit, můžete zasílat na e-mail: [email protected]

Foto : Depositphotos (1)