Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se stát kartářkou 3

Způsobů výkladu karet je nespočet a ve skutečnosti vůbec nezáleží na tom, který zvolíte – podstatnější je zamyšlení nad výkladem.

* Většinou se traduje, že karty se mají sejmout levou rukou, protože je od srdce. Některé kartářky však naopak volí snímání pravou rukou. Jiné zase chtějí, aby karty dotyčný chvilku držel na svém těle (třeba v podpaží nebo pod zadečkem). Nesejde na tom – tento rituál má význam právě „jenom“ rituálu (tedy jakéhosi oficiálního zahájení, zklidnění, vzájemného testování). 

* Nejjednodušší formou je vybrání několika (tří, sedmi, deseti…) karet, s jejichž pomocí se buď hledá odpověď na konkrétní otázku, anebo se tvoří základní „obraz“ osudu.

* Složitější je rozložit karty do řad pod sebou – výklad pak vychází z jejich umístění vzhledem ke kartě představující osobu, jíž jsou karty vykládány, a ze vzájemného sousedství významově důležitých figur.

* Nejkomplexnější výklady se dělají ze složitých sestav – k nejznámějším patří například takzvaný chrám štěstí, kde „pilíře“ minulosti a budoucnosti „zastřešuje“ přítomnost.

Foto: Depositphotos (1)