Přejít k hlavnímu obsahu

Masturbace ve vztahu: Ano, nebo ne?

Sexuální uspokojení je bezesporu významnou součástí života. Kromě toho, že přináší potěšení, také například uvolňuje emoční napětí. Autoerotika navíc formuje a prohlubuje i vztah k sobě samým a od toho se následně odvíjí i vztahy s druhými. Přesto má spoustu lidí, kteří žijí v páru, pocit, že jim laskání vlastního těla nepřísluší...

Zvlášť ženy bývají rozmrzelé ze zjištění, že jejich partner tak docela nespoléhá jen na ně a jejich sexuální apetit. Jeho počiny si pak vysvětlují jako vlastní selhání a projev nespokojenosti se sexuálním životem ve svazku. Přitom zbytečně.

Potřeba masturbace neznamená špatný sex

V nedávném průzkumu pro webový portál Superdrug Online doctor, kterého se účastnila téměř tisícovka respondentů, se k sebeuspokojování přiznalo 96 % mužů. Většina z nich byla zadaná, žila v dlouhodobém partnerství či v manželství. Masturbaci berou jako přirozenou součást péče o sebe samotného a se schopnosti manželky nebo partnerky vůbec nesouvisí.

I odborníci se shodují, že autoerotika má v soužití velký význam. Dokonce větší než pro jednotlivce. Je totiž prokázáno, že muži, kteří se uspokojují sami dvakrát týdně, jsou pak v partnerství klidnější a tolerantnější.

Ženy by měly „zabrat“

Stejně jako pro muže, je autoerotika důležitá i pro ženy. Kromě toho, že mají šanci dokonale poznávat svoje vlastní tělo a partnera následně navést na to, co jim navozuje nejpříjemnější pocity, je i způsobem, jak podporovat sebelásku. Dr. Tomáš Rychnovský, Pd.D. říká, že: „genitální práce může být u mnoha žen doslova stěžejní v celé řadě problémů. Lze jí napravit například sexuální traumata.“

Mnoho žen se stále stydí k tomuto kroku přistoupit a to i přestože v průzumu přiznaly, že je masturbace lépe uspokojuje a více než polovina (56 %) si při sebeukájení užije intenzivnější orgasmus.

Odborníci se shodují, že jednou z cest, jak odhodit stud a začít vnímat masturbaci partnera i tu svou za přirozenou součást soužití, je společný prožitek.  Masturbace ve vztahu pomáhá rozvíjet vzájemný vztah a může být příjemnou alternativou sexuálního aktu.