Kouzlo jiskření 2

* Mnohé si sdělíme při bezprostředním kontaktu „pokožky s pokožkou“ – způsobem podání ruky, objetí, doteku, polibku atd.

* Výmluvná jsou i gesta s všeobecně platným významem: pokyvování hlavou, zamávání na pozdrav, úklon při seznámení aj.

* Dosti jasně hovoří obličej, zejména oči. To, co se dá vyjádřit pohledem, slovy nesdělíte. Nepřímo hovoří rozšíření očí, zvětšení zorniček, vnitřní jas („jiskřičky“), mrkání. Hodně napoví také rty, jejich zavlnění, vyšpulení, úsměv.

* Za pozornost stojí i změny ve způsobu řeči – hlasitost, tónová výška, pomlky, intonace…

Foto: Depositphotos (1)

@svetzeny