Přejít k hlavnímu obsahu

Děti jsou karmou svých rodičů. Potomek může být přítelem, nepřítelem, dlužníkem, nebo věřitelem. Zjistěte, jak to funguje

Mnoho lidí se v dnešní době zajímá o to, co se stane po životě. Narodíte se znovu, existuje posmrtný život? Opravdu si vybíráte do jaké rodiny se narodíte? Karma je přírodním zákonem o příčině a následku, ale co to všechno znamená ke vztahu s rodiči a dětmi?

Karma se v buddhismu označuje jako etický přírodní zákon příčiny a následku. Zjednodušeně řečeno, to co, zasejeme zase sklidíme. Egoistické jednání způsobuje trápení, zatímco nesobecké přináší štěstí. Zní to všechno jednoduše?

Může za všechno karma?

Zrození je jen začátkem životní cesty duše, která si vybírá, do jakého těla se narodí. Karmy, které vykonáváme, touhy, které pěstujeme, citová pouta a vazby, které si vytváříme, určují, jak se náš život bude vyvíjet. O tom, komu, kde a kdy se narodíme, rozhoduje univerzální zákon karmy. Univerzální zákon karmy rozhoduje o tom, jaké výhody nám budou v životě dány. Je jen na vás, jak s těmito výhodami naložíte. Univerzální zákon karmy ovlivňuje nás všechny, ať chceme či ne. Pomocí své svobodné vůle neustále vykonáváme karmy, které ovlivňují naši budoucnost.

V závislosti na karmické vazbě mezi dušemi může být dítě pro rodiče přítelem, nepřítelem, dlužníkem, věřitelem, rádcem nebo lhostejným. Některé děti přinášejí svým rodičům štěstí, úspěch a bohatství, protože je jim to předurčeno. Je to karmický dluh, který mají splatit. Některé děti způsobují svým rodičům utrpení, stojí je čas, peníze, trápení a starosti. Musíme se smířit s tím, že příroda přináší správné výsledky našich karmických dluhů.

Koloběh naší duše: Před svým narozením si vybíráme rodinu a přátele

Věříte na duše a následný posmrtný život? Jak celý tento proces funguje a opravdu si každý z nás vybírá, do jakého těla se narodí, jaký život bude mít a s jakými lidmi se potká? To vše si můžete přečíst v dnešním článku.
svetzeny.cz

Rodiče učí děti nebo děti učí rodiče?

Duše si vybírá, skrze kterou rodinu přijde na tento svět. Tato volba je vždy vědomá, protože vychází z určitého úkolu. Jednoduše řečeno má dítě něco vysvětlit nebo ukázat svým rodičům. Navzdory všeobecnému přesvědčení rodiče do jisté míry neučí děti, ale právě naopak, děti učí své rodiče. Dítě je vždy karmou rodičů. V případě, že si dítě náhle zvolí složitý program (například se narodí s vrozenými nemocemi), pak to není ani tak trest, jako jeden ze způsobů napomenutí rodičů. Život nemá jiný způsob, jak zlomit nebo poučit dospělé a přimět je k zamyšlení, než prostřednictvím milovaného dítěte.

7 různých typů spřízněných duší, které v životě můžete potkat

Když slyšíte slovo spřízněná duše, pravděpodobně se vám vybaví osoba, kterou všichni hledáme. Tu jedinou osobu, kterou každý z nás potká a okamžitě ví, že se znají odjakživa. Jaké další typy duší existují a narazili jste už na některou z nich?
svetzeny.cz

Důležitý vliv rodičů

Není žádným tajemstvím, že rodiče jsou v životě každého dítěte stěžejním prvkem. Ovlivňují své děti, pomáhají jim růst a připravují je na to, co je čeká. Pokud budeme věřit v karmu, pak se každý rodíme s určitým osudem, který nám byl dán a který máme naplnit. Narodili jsme se do určité situace, která nám dokáže vytvořit příznivé nebo naopak nepříznivé podmínky, abychom se stali tím, čím máme. Pozitivním i negativním posilováním nám naše rodiny připravily cestu, stejně jako my připravujeme cestu těm, kteří přijdou po nás. Psychické důsledky karmických problémů se týkají především našich rodinných a milostných vztahů.

Ať už věříte na posmrtný život či ne, bez kvalitních vztahů a vazeb nás nečeká příliš šťastný život. Zdá se, že harmonické vztahy jsou skutečným základem šťastného života. Štěstí je zase jedním ze základních faktorů, které zajišťují dobré zdraví, a to nejen duševní, ale i to fyzické a duchovní.

Zdroj článku