Přejít k hlavnímu obsahu

Návrat po mateřské? S dětskou skupinou žádný problém!

Info ikona
MPSV

Letní prázdniny se kvapem blíží se konci. S koncem srpna nastává rodičům období, kdy připravují své děti do škol a školek, a sami se chystají na pracovní proces, který se přeci jen liší od letních měsíců.

Konec prázdnin je už nadosah. Pro děti i řadu rodičů tím tak končí i bezstarostné období rodinných dovolených, výletů a her, času, kdy rodiny tráví společně mnoho chvil. Pro některé je září navíc i zásadní životní změnou. Rodiče se vrací po rodičovské dovolené do práce a děti nastupují poprvé do školky nebo podobného zařízení. Čeká je tak první osamostatnění. Je samozřejmé, že obavy a nejistota jsou na místě. Nástup do školky je pro dítě i rodiče, zejména toho, který byl s potomkem na rodičovské dovolené, podstatnou změnou. V některých rodinách k tomu ještě přibývá starost, kam dítě umístit. Buď s ohledem na plné kapacity školek v okolí nebo nutnost vrátit se do práce dříve, kdy dítěti nejsou ještě 3 roky. 

Zvolte pro své dítě to nejlepší - dětskou skupinu

V takovém případě může být skvělým řešením dětská skupina. Dětské skupiny významně obohacují nabídku služeb péče o děti  předškolního věku a jsou kvalitní alternativou k tradičním  mateřským školám. Jednou z důležitých priorit služby je vycházet vstříc potřebám rodičů a usnadnit jim právě sladění pracovního a rodinného života. Velký důraz je kladen zároveň na potřeby dítěte. 

Výhody dětských skupin

Hlavním přínosem je flexibilita fungování dětských skupin, jejich dostupnost a využití v době, kdy je rodiče potřebují.  Otevírací doba je, zejména ve firemních dětských skupinách, obvykle nastavena podle pracovní doby rodičů. Navíc, dítě nemusí navštěvovat dětskou skupinu každý den nebo celý den. Další výhodou je to, že se dítě může do dětské skupiny přihlásit a nastoupit kdykoli během roku. Tyto výhody umožňují postupné flexibilní zapojení do pracovního procesu. Pokud rodič např. pracuje na částečný úvazek nebo má pružnou pracovní dobu, využije dětskou skupinu pro své dítě jen tehdy, když pracujete. 

Brzkému návratu do práce vám nic nebrání

Dětské skupiny mohou navštěvovat děti již od jednoho roku. Díky tomu se významně rozšiřuje dostupnost péče i pro ty nejmenší. Horní věková hranice je stanovena nástupem do školy. Navíc se zpravidla jedná o menší uskupení dětí s více pečujícími osobami, které se tak mohou lépe věnovat individuálním potřebám dětí. Už od počtu sedmi dětí musí být přítomny alespoň dvě pečující osoby. Samozřejmě je zohledňován věk dětí, zejména těch nejmenších. V dětské skupině se často setkáte s využitím tzv. adaptačního období. Dítě může před samotným nástupem v daném kolektivu krátce pobýt s rodičem nebo jiným blízkým člověkem, aby si na prostředí lépe zvyklo. 

Zmíněné výhody jednak pomůžou rodičům lépe sladit práci a rodinu podle jejich individuální situace a potřeb, a hlavně dětem usnadní první odloučení od maminky a tatínka.

Více informací naleznete zde.

Info ikona
MPSV