Přejít k hlavnímu obsahu

Respektujte se a važte si života – senioři vyplnili svými vzkazy Adventní kalendář Charity Česká republika

Nenechat se strhnout předvánočním shonem a využít adventní čas k rozjímání a mezigeneračnímu propojování a sdílení nabádá Charita Česká republika prostřednictvím unikátního online Adventního kalendáře. Počínaje 1. prosincem odkryje na svých webových stránkách každý den jedno okénko, v němž je sladkost a drobná pozornost nahrazena vzkazem, který pro mladší generace připravili klienti z charitních zařízení napříč republikou. Vzkazy plné pokory, radosti a lásky vybízí k zamyšlení i bilancování.

„Neprosazujte jen svůj názor. Domlouvejte se. Mějte radost ze života,“ shrnuje ve svém poselství paní Věra, stoletá klientka Domova sv. Jiří Městské charity Plzeň. Vzkazy senioři promýšleli v průběhu podzimu a v inspirativních, upřímných i moudrých radách vycházejí ze svých celoživotních zkušeností. Ukazují, že mají nadhled, neztrácejí optimismus a chuť do života, vyzývají k úctě, respektu, toleranci i skromnosti. Zároveň dokazují, že si udržují vtip a veselou mysl a s mladými lidmi mají společná témata. Například osmaosmdesátiletá paní Alenka, klientka Charitní pečovatelské služby z Oblastní charity Červený Kostelec, apeluje na budoucí generace, aby ochraňovaly přírodu.

Info ikona
charita

Senioři považují za důležité, aby lidé nemysleli jen na sebe, a ztotožňují se s tím, že předávat vědění a zkušenosti dále je důležité. Což dokázali nejen tím, že se do akce zapojili, ale například pan Hynek, osmasedmdesátiletý dlouholetý dobrovolník Diecézní charity České Budějovice, tento princip přímo vyjádřil vlastním citátem: „Úspěšní se mají snažit pomoci vychovat své následovníky.“ Charita Česká republika Adventním kalendářem navazuje na loňskou předvánoční aktivitu klientů Domu klidného stáří sv. Anny v jihočeských Sousedovicích, jehož zřizovatelem je Charita Strakonice.

Letos na výzvu zareagovalo patnáct charitních služeb a zařízení − Domov pro seniory kardinála Berana v Mukařově Arcidiecézní charity Praha, Dům s pečovatelskou službou sv. Jakuba v Libiši Charity Neratovice, Pobytové odlehčovací služby Červánky v Třebosicích Oblastní charity Pardubice, Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Červený Kostelec, Charitní pečovatelská služba Oblastní charity Hradec Králové, Domov sv. Alžběty Diecézní charity Plzeň, Domov pro seniory sv. Jiří Městské charity Plzeň, Domov pro seniory sv. Pavla Oblastní charity Rokycany, Týdenní stacionář pro seniory Farní charity Karlovy Vary, Pečovatelská služba Charity České Budějovice, Dobrovolnické centrum Diecézní charity České Budějovice, Charitní pečovatelská služba, Charitní osobní asistence a Půjčovna kompenzačních pomůcek Charity Pelhřimov a znovu také Dům klidného stáří sv. Anny, Sousedovice. Klienti těchto služeb postupně „promluví“ prostřednictvím okének v adventním kalendáři. Celá akce pro ně přitom má přidanou hodnotu. Při vymýšlení vzkazů se baví, smějí i vzpomínají a užijí si focení.

Info ikona
charita

Charita Česká republika se ve svých aktivitách na budování vztahů napříč generacemi zaměřuje pravidelně. Letos před Vánoci například ve spolupráci s Hudební nadací Stadler-Trier (v rámci společné série koncertů Radost hudbou) uspořádala vystoupení mladých nadaných cellistů v Domově pro seniory kardinála Berana v Mukařově. Dojatí klienti domova potvrzovali, že si koncert užili naplno a celým srdcem. V lednu Charita vyhlásí již 24. ročník Tříkrálové sbírky, jejímž posláním je vedle podpory potřebných také snaha posílit mezigenerační soudržnost a solidaritu. Sbírka umožňuje zažít pocit radosti a vzájemnosti všem malým koledníkům i lidem, jimž přicházejí zazpívat a přinášejí Boží požehnání. Adventní kalendář se postupně bude odkrývat na adrese: www.adventnikalendar.charita.cz