Přejít k hlavnímu obsahu

Výzva Do práce na kole: Pro lepší fyzičku, psychiku i pro lepší prospěch dětí

Info ikona
cyklisti

Na kole, koloběžce, pěšky nebo poklusem. Tak se budou v květnu dopravovat (nejen) do práce a z práce desetitisíce lidí z celého Česka. Už 13. ročník Květnové výzvy motivuje k bezmotorovému cestování, které svědčí našemu zdraví, veřejnému prostoru a životnímu prostředí. Zkuste to také a zapojte se.

Pravidelný pohyb, čistá hlava i ovzduší, lepší vztahy v práci i soustředěnější děti. Měsíční výzva Do práce na kole, pěšky nebo poklusem pomáhá měnit naše města a může jednou pro vždy změnit i váš život. Drtivá většina účastnic a účastníků Květnové výzvy u pohybu na vlastní pohon” zůstává i po skončení akce, a to minimálně po zbytek sezóny. Proč?

Jak výzva pomáhá

Zdravotní přínosy chůze, běhu či jízdy na kole jsou známé. Už pouhých 30 minut jízdy na bicyklu nebo rychlejší chůze denně zvedá kvalitu a délku našich životů. A dokonce zpomaluje i stárnutí. Je také dokázáno, že pravidelný pohyb pomáhá kardiovaskulárnímu systému, redukci hmotnosti, ale také psychice. V některých případech i víc než sezení u psychoterapeutů. Cesta do práce vlastními silami pak šetří peníze i čas strávený v tělocvičně.

Když schází motivace

Týmový charakter výzvy Do práce na kole i možnost porovnat si své výsledky s ostatními (hlavní kategorií výzvy je pravidelnost, ne výkonnost) pomáhá motivovat k tomu, aby si účastníci a účastnice vytvořili během měsíce zdravý návyk. K tomu si připočtěte účastnické tričko, doprovodné akce a hodnotné ceny. Zapojíte se také? Registrace je otevřená na www.dopracenakole.cz.

Info ikona
procházka

Změna pohledu i lepší infrastruktura

Účastníci a účastnice výzev Do práce i do školy na kole pomáhají měnit naše města k lepšímu také tím, že zadávají své trasy do systému výzvy. Anonymizovaná data slouží městům a obcím jako důležitý zdroj informací o tom, kudy se jejich obyvatelé pohybují a kde je potřeba zaměřit se na co nejbezpečnější cyklistickou a chodeckou infrastrukturu. Právě infrastruktura je zásadním předpokladem hojnějšího využívání udržitelných dopravních prostředků ve městech.

Pohyb a bezpečí dětem

Spolek AutoMat, který Květnovou výzvu pořádá, si klade za cíl měnit způsob, jakým se po městech pohybují nejen dospělí, ale i děti. Na jejich dopravních návycích totiž bude z velké části záviset budoucnost nás všech. Pro žactvo, studentstvo a jejich pedagogy běží paralelně výzva Do školy na koly, která nabízí výraznou slevu na startovné. A také pomáhá řešit několik palčivých problémů najednou. Upozorňuje na benefity aktivního pohybu pro děti i důležitost bezpečného prostoru se zklidněnou dopravou v okolí škol.

Jezdit do školy na kole či chodit pěšky prospívá nejen dětským mozkům, ale podle vědců má participace na fyzické aktivitě potenciál pozitivně ovlivnit psychologické a sociální výstupy u dětí a mládeže, jejich sebeúctu a vztahy s vrstevníky, rodiči a pedagogy,” prohlásil mezinárodní panel expertů na konferenci v Kodani v roce 2016.

Info ikona
kolo a ženy

Inspirujte se

Poznejte také, jak důležitou roli hraje v našich životech cestování z práce a do práce. Vyzkoušejte, jaké to je, když se chůze či jízda na kole stává nástrojem objevování, pochopení, pozorování a také inspirace. A ještě minimalizujte svou uhlíkovou stopu. Podrobnosti o akci a registrace do výzvy na www.dopracenakole.cz.

Měření