Přejít k hlavnímu obsahu

Práce při mateřské

Nechcete od svého robátka odejít zpět do zaměstnání, ale zároveň si chcete trochu přivydělat? Můžete. Musíte však respektovat určitá pravidla.

* Pokud byste zákonem stanovené podmínky nesplnila, přijdete o peněžitou pomoc v mateřství. Přísluší vám po dobu 28 týdnů (v případě porodu dvou či více dětí je to 37 týdnů).

* Můžete pracovat u svého dosavadního zaměstnavatele, nesmíte však vykonávat stejnou činnost jako před porodem. Náplň vaší práce musí být jiná.

* Mateřská, během níž se vyplácí peněžitá pomoc, nemůže být kratší než 14 týdnů (při jednom dítěti) a nesmí skončit před uplynutím šesti týdnů ode dne porodu. Abyste se tedy mohla vrátit do zaměstnání už po šesti týdnech po porodu, musela byste nastoupit na mateřskou osm týdnů před dnem porodu.

* Chcete vykonávat stejnou práci jako před mateřskou, ale u jiné firmy? Můžete, potřebujete však k tomu písemný souhlas svého dosavadního zaměstnavatele. Bez jeho souhlasu se můžete věnovat pouze vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké činnosti.

* Před narozením dítěte jste podnikala a chcete v tom dál pokračovat? Můžete, i tady však platí podmínka: Nesmíte vykonávat stejnou činnost, za niž už pobíráte dávky „mateřské“.

* Pokud jste před narozením dítěte nepodnikala, lze s tím během  mateřské začít a podnikáním si přivydělat. O dávky vyplácené v mateřství v tomto případě nepřijdete.

* Výše daně zůstává během mateřské a rodičovské dovolené stejná jako u všech ostatních zaměstnanců. Při kratší pracovní době nemusíte doplácet zdravotní pojištění z minimální mzdy, protože hlavním plátcem zdravotního pojištění je stát.

Foto: Depositphotos (1)