Přejít k hlavnímu obsahu

Krize jako šance: Naučte se ji využít!

Zatímco světová krize je šancí nanejvýš tak pro burzovní makléře, osobní krizi můžeme využít ve svůj prospěch všichni, byť se nám to tak obvykle zprvu moc nejeví.

* Krize je bod zvratu – máme pocit, že ještě včera byl náš život v pořádku (ale byl opravdu takový, nepleteme se?), zatímco dnes jako by se zhroutil, nastala krize.

* Krize nás nejvíce zasahují v oblasti osobní a pracovní. Extrémními případy jsou rozvod či ztráta zaměstnání, ale i ty zdánlivě méně zásadní změny mohou vyvolat krizi. Máme sklon zpočátku stále odkládat malé kroky k řešení nějakého problému, a „znenadání“ je tu krize, které už se nelze vyhnout – nezbývá než se jí postavit čelem.

* Každou krizi pociťujeme jako nesnesitelnou zátěž. Máme problémy psychické i fyzické, nejsme schopni rozumného a operativního jednání, a to právě ve chvíli, kdy to nejvíc potřebujeme. Často nám nemohou pomoci ani naši nejbližší, protože třeba právě oni byli „spouštěčem“ krize. Najednou jsme sami v situaci, již považujeme za bezvýchodnou, zlou, mnohdy i nespravedlivou.

* Jak z toho ven? Není snadné dojít k pochopení, že všechno je šance, že nic v životě není namířeno „proti nám“, protože všechno nám může sloužit a pomáhat. Záleží na nás, zda dokážeme situaci přijmout a uvědomit si, že jí vlastně dostáváme příležitost. Krizi totiž můžeme chápat jako nutnou změnu, šanci ke zlepšení, nikoli jako trest nebo bezvýchodnou past.

* V partnerských vztazích je krizový stav vždy důsledkem předchozích vztahových potíží (ať už jsme si je uvědomovali, nebo ne). Taková krize však není obratem k horšímu, ale jasnou výzvou zlepšit situaci (buď ve stávajícím vztahu, nebo možností otevřít se vztahu novému).

mala_fotka_obalka* V pracovních záležitostech je krize také vždy možností vzít svůj život do vlastních rukou. I nezaměstnanost se tak může stát šancí vyrazit na lepší životní trasu, objevit nové možnosti, lépe se realizovat.

* Každá krize je šancí důkladně a vědomě posoudit vlastní situaci, uvědomit si, kdo skutečně jsem. Z poznání sebe sama pak můžeme vědomě vytvářet svou vlastní skutečnost: my nejsme slabí a bezmocní, vydaní napospas okolnostem – naopak, okolnosti vznikají z nás a vytváříme je my.

Náš tip: Konkrétní rady, návody, postupy i otázky, které vám pomohou ujasnit si přístup, najdete ve vynikající, konkrétní a srozumitelně psané knize Kurta Tepperweina Krize jako šance (nakladatelství Noxi).

Foto: Depositphotos (1), Noxi (1)