Přejít k hlavnímu obsahu

Čtěte dětem, budou mít jednodušší život

Nebo s nimi rovnou pište pohádky!

Slovní zásoba, fantazie, obecné znalosti, schopnost koncentrace, logické a kritické myšlení… V tom všem vynikají děti, kterým rodiče čtou. Lépe se uplatní ve škole a samy se stávají aktivními čtenáři.

A je i řada dalších oblastí, do nichž se promítá rodičovská četba – třeba dokonalejší vyjadřování nebo nižší nebezpečí závislosti na počítači či na sledování televize. Výzkumy prokázaly, že v prvních deseti letech života by k dětem měl jejich rodný jazyk promlouvat z co největšího počtu zdrojů. Jedním z nich je právě četba jako samozřejmá součást života rodiny.

Etika v pohádkách

Děti mají úžasnou schopnost ponořit se do příběhů, odstínit okolní vlivy, vžít se do děje a vcítit se do osudů hrdinů pohádek. Při čtení si tak nejen přirozeně rozšiřují slovní zásobu a výrazové prostředky, ale současně se seznamují s rolí dobra a zla v životě a s hodnotami, ve kterých by měl mít jasno každý dospělý člověk se silnými morálními postoji. Vysoká sociální inteligence pak také zvyšuje pravděpodobnost úspěchu ve vztazích i v kariéře.

Výhody na startovní čáře vzdělání

Čtou-li rodiče předškolákům, umožní jim hladký start při nástupu do první třídy. Děti z „čtenářských“ rodin znají význam slov a obsah abstraktních pojmů. Díky široké slovní zásobě uspějí přinejmenším v humanitních předmětech. A co je stejně důležité – schopnost vyjadřování a jistota, kterou s ní získají, je předpokladem, že v kolektivu budou respektovanými osobnostmi. Zkušenosti také ukazují, že děti, kterým rodiče čtou, získávají vztah ke knížkám a samy se časem stávají aktivními čtenáři.

Bambini litera – soutěž pro děti, které baví psát

Posunout vztah dětí ke knížkám ještě o stupeň výš si dala za cíl soutěž Bambini litera. Vybízí děti, ale i jejich rodiče a prarodiče, aby společně napsali pohádkový příběh. Ze všech pohádek pak zkušená porota vybere ty nejlepší, jež se stanou součástí bohatě ilustrované knížky.

Loňský – pilotní – ročník Bambini litera byl velmi úspěšný. K rukám odborné poroty doputovalo více než tři sta příběhů a s dvacítkou nejlepších se pak mohla seznámit i veřejnost prostřednictvím První pohádkové knížky od dětí pro děti. Výtěžek z jejího prodeje, který dosáhl výše 93 200 korun, byl pak věnován organizaci EDA, která pomáhá rodinám pečujícím o děti se zrakovým postižením. Soutěž tedy podpořila nejen vztah dětí k literatuře, ale i další dobrou věc.

Pojďte do toho letos s námi

Druhý ročník soutěže – Bambini litera 2017 – bude mít stejný průběh a cíl. Soutěž pro malé spisovatele vyhlašuje společnost Skanska Reality, která jejím prostřednictvím říká: „Nechceme jen stavět byty. Chceme také podporovat vzdělávání a podílet se na tom, aby děti byly doma spokojené a šťastné.“

Možná jsme vás inspirovali, a o to nám jde! Ponořte se doma se svými dětmi do světa fantazie, splétejte tenké nitky nápadů do silných příběhů. Dejte si navzájem pohádkový čas. Více o podmínkách Bambini litera se dozvíte na www.skanska.cz/reality.