Přejít k hlavnímu obsahu

Nejlepší péče pro dítě je na prvním místě

Info ikona
MPSV

Prázdniny se přehouply do druhé poloviny a co nevidět budou u konce. V září děti nastoupí do škol a školek. Zároveň spousta rodičů řeší svůj návrat do práce po mateřské dovolené. Rozhodujete se, jaké zařízení bude vaše dítě navštěvovat? Zvažte dětské skupiny.

Nástup do školky je pro dítě i rodiče, zejména toho, který byl s potomkem na rodičovské dovolené, podstatnou změnou. V některých rodinách k tomu ještě přibývá starost, kam dítě umístit. Buď s ohledem na plné kapacity školek v okolí nebo nutnost vrátit se do práce dříve, kdy dítěti nejsou ještě 3 roky.

ŘEŠENÍM JSOU DĚTSKÉ SKUPINY

Dětská skupina je jednou ze služeb péče o děti předškolního věku v ČR a rozšiřuje tak spektrum nabízených služeb pro předškolní děti. Poskytují pravidelnou péči o děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky.

SKORO JAKO MATEŘSKÁ ŠKOLKA, ALE SE SPOUSTOU VÝHOD

Provoz se hodně podobá klasické školce ale s výhodami menšího kolektivu. V dětské skupině může být maximálně 24 dětí, většinou jde ale o menší skupiny do 12 dětí. O děti se starají dvě nebo i více pečujících osob s ohledem na počet a věk dětí, obvykle na každých 6 dětí připadá jedna pečující osoba. Pečující osoby musí splňovat odbornou kvalifikaci danou zákonem, jedná se především o pedagogické, sociální či zdravotnické profese. Otevírací doba se obvykle přizpůsobuje potřebám rodičů a možnostem poskytovatele.

 

Info ikona
MPSV

Pozitiva dětské skupiny pro rodiče

· Díky menšímu kolektivu umožňují individuální přístup k dítěti.

· Usnadňují adaptaci dítěte díky rodinnému prostředí a širokému věkovému rozpětí v kolektivu.

· Jsou flexibilní dle potřeb rodičů a zpravidla finančně dostupné.

· Pomáhají s postupným návratem rodičů do práce, rodič může dětskou skupinu využít ve dnech, kdy to potřebuje.

· Rodiče, platí-li školné, mohou uplatnit slevu na dani za každé dítě v dětské skupině; potvrzení pro účely uplatnění slevy na dani rodičům vystaví dětská skupina.

CO JE DĚTSKÁ SKUPINA?

Dětská skupina představuje zařízení pravidelné péče o děti, a to pro děti ve věkovém rozpětí od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Kolektiv tvoří maximálně 24 dětí, většinou se ale jedná o menší skupiny do 12 dětí. Přítomny jsou dvě nebo i více pečujících osob podle počtu dětí ve skupině, což přesně vymezuje zákon. Na každých 6 dětí ale vždy připadá alespoň 1 pečující osoba. Pečující osoby splňují odbornou kvalifikaci danou zákonem, jedná se především o pedagogické, sociální či zdravotnické profese.

O děti pečují na základě vypracovaného plánu výchovy a péče, který zaručuje kvalitu poskytované služby. Zařízení musí být otevřeno všechny pracovní dny v týdnu alespoň 6 hodin denně. Délka umístění dítěte v dětské skupině záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby.

Péče o dítě v dětské skupině je vždy nepodnikatelskou a neziskovou činností.

Více na www.dsmpsv.cz

Info ikona
MPSV