Přejít k hlavnímu obsahu

Konec satelitů v Česku

Komerční článek - Tento článek pojednává o bydlení ve specifické zástavbě a jejích variantách, nikoliv o telekomunikačních parabolách či umělých vesmírných tělesech. Za připomenutí možná stojí, že československá družice MAGION V se natrvalo odmlčela až 2. července 2002.

Propagace značky Crestyl
Svetzeny.cz není autorem článku a nemá vliv na jeho obsah

Proč zrovna satelit?

Bydlení v rozšířeném okolí českých měst není konceptem nijak novým či originálním. Kořeny fenoménu můžeme hledat v zaměstnanecké politice americké firmy General Motors, která v 50. letech za velmi výhodných podmínek umožňovala svým zaměstnancům nákupy továrních automobilů. Dostupné vozy v kombinaci levným palivem dovolovaly středostavovským i dělnickým rodinám odstěhovat se do vlastního domu v lokalitě „rozšířeného centra“ (tzv. suburbs) a do práce či za službami dojíždět.

Boom satelitního bydlení v ČR měl však poněkud jiné hybatele. Po roce 1989 došlo k rozmrznutí trhu s nemovitostmi, hlavně s parcelami a pozemky na prodej. Mobilita obyvatel se významně zvýšila dovozem zahraničních automobilů a dosavadní bydlení na sídlištích bylo krátce po revoluci považováno za přežitek. Sen Čechů a Češek o vlastní střeše nad hlavou zapříčinil překotný rozvoj tzv. satelitních městeček v druhé polovině 90. let 20. století a na přelomu milénia.

Problémy satelitní výstavby

Koncepce nových, přidružených čtvrtí ke staré zástavbě v reálu počítaly pouze s parcelací pozemků a výstavbou unifikovaných domů. Občanské vybavení často nedosahovalo potřebné úrovně, či chybělo zcela. V některých případech (Jílové u Prahy, Nošovice) vznikly pouze domy v poli bez zpevněné příjezdové komunikace.

Starousedlíkům příval nových sousedů nepřinesl zhola nic, nepočítáme-li snížení komfortu a dopady ryze negativní, např. přetížení služeb a místních úřadů, zvýšení provozu na místních komunikacích nebo nedostatek míst ve školách a školkách.

Odpověď: nový venkov

Po roce 2005 došlo k částečnému přehodnocení výstavby v suburbs jak ze strany zhotovitelů (z velkých developerů plány zásadně revidoval například pražský Crestyl), tak z pohledu místních samospráv, které po reformách státní správy a zrušení okresních úřadů dostaly silnější a širší pravomoci.

První a hlavní zásadou nového venkova je citlivé včlenění nové zástavby do té staré tzv. šachovnicovým způsobem, aby byl odstraněn monolitní ráz starých satelitů. Za druhé, nové moderní rodinné domy mohou zabírat pouze 40 % plochy parcely, což omezí přílišné zhuštění zástavby v obci a zajistí větší soukromí jak majiteli, tak sousedům. Za třetí, developer musí kromě svého profitu maximalizovat ekologickou udržitelnost celého projektu, s důrazem na dešťové a odpadně-vodní hospodářství, izolace, použité materiály a pokročilé technologie vytápění a klimatizace.