Přejít k hlavnímu obsahu

Úskalí emancipace 7: Slovníček pojmů

Abychom se ve všech těch výrazech týkajících se vlády-nadvlády-podřízenosti-rovnoprávnosti mezi muži a ženami vyznali, musíme si vyjasnit některé pojmy.

Androcentrismus

Názor, že muži jsou nadřazeni ženám a že mužský názor = správný, standardní, „normální“. Proti této představě stojí jak feminismus, tak emancipační hnutí.

Emancipace

Obecně znamená osvobození od nadvlády, získání nezávislosti. Emancipovaná žena je tedy nezávislá na muži, nepodrobená jím, svobodná v rozhodování a ve všech svých lidských právech. 

Feminismus

Hnutí proti diskriminaci a utlačování žen, a to ve všech sférách (politické, profesní, společenské…). Má řadu proudů, které se v mnohém odlišují, takže „feministky“ nelze házet do jednoho pytle ani si je plést s hysterkami, které zanevřely na muže. Nepodléhejte rozšířenému omylu, že podle feministek jsou ženy a muži ve všem stejní. Feminismus nic takového netvrdí – uznává odlišnosti obou pohlaví, bojuje však proti tomu, aby to zavdávalo příčinu k diskriminaci.

Feminita

Znamená ženskost (na rozdíl od maskulinity = mužnosti). Přičemž mohou existovat jak muži s určitou mírou feminity, tak ženy vyznačující se maskulinitou (aniž by to muselo mít souvislost s jejich sexuální orientací).

Gender (z angličtiny = rod)

Vychází z názoru, že vlastnosti a chování spojované s obrazem ženy a muže formuje kulturně-společenské prostředí, nikoli biologická předurčenost. Genderová role je tedy například představa, že s miminem má zůstat doma žena, zatímco muž chodí do práce (a je-li to naopak, tak se to považuje za divné). Genderová identita je pak to, jak sami sebe vnímáme (vrcholná manažerka rezignující na roli matky a hospodyně se tak „genderově“ může cítit jako muž, byť je biologicky heterosexuální žena).

Matriarchát

Období v pravěku, kdy platilo, že jsou si obě pohlaví rovna a ženy byly ctěny jako dárkyně života. Rozšířeným omylem je, že v matrirchátu vládly ženy – nevládly, ale ani nebyly mužům podřízeny.

Foto: Depositphotos (1)