Přejít k hlavnímu obsahu

Slovní hodnocení ve škole: Je pro dítě přínosné?

Každý člověk potřebuje k tomu, aby se mohl učit, zpětnou vazbu. U dětí jsou to známky ve škole. Na tento způsob hodnocení ve škole jsme zvyklí, naprostá většina z nás to zažila a rozumíme mu. To je rozhodně výhoda klasického známkování. Kromě toho má ale udělování známek i spoustu nevýhod.

Každé dítě, které nastoupí do školy, stojí o přijetí od rodičů i paní učitelky. A když ho někdo hodnotí známkami, dítě brzy zjistí, že dobré známky znamenají přijetí, špatné pravý opak. Proto spojuje svou vlastní hodnotu s hodnotou známek a snaží se získat ty dobré. Nebo se naopak vyrovnává s tím, že jich nedosahuje, a kvůli tomu jeho vlastní hodnota klesá.

Jaký smysl má hon za dobrými známkami?

Když se dítě snaží jen o dobré známky, často nepracuje v souladu se svými možnostmi a na úkolech, které jsou důležité jako je rozvoj svých silných stránek. Zároveň platí, že ti, co se snaží jen o dobré známky, jich často začnou dosahovat „náhradními prostředky“. Zkrátka to, co se potřebují naučit, se naučí mechanicky. Nejdou do potřebné hloubky a dochází k jevu, který označujeme jako plytké učení. Na něj se po čase velmi špatně navazuje. Hon za dobrým prospěchem také často vede k morálním přestupkům, jako jsou podvádění, opisování, předstírání nebo lhaní. Navíc může u dětí se špatnými známkami dojít k tomu, že se smíří se statusem trojkařů nebo čtyřkařů. Zvyknou si, že stačí, když věci dělají „dostatečně“. Nebo ještě hůř: Že nemají na víc, než dělat věci „dostatečně“.

Existují alternativy

Alternativou ke známkování je slovní hodnocení. To používají třeba ScioŠkoly. Ani slovní hodnocení ale není samospasitelné. Rodičům, kteří vyrostli na klasickém známkování, bývá cizí a často mají pocit, že jim chybí informace, „jaká to tedy vlastně je známka“. Proto musí být slovní hodnocení kvalitní. Jen tak splní svůj účel. Jak ale člověk, který vyrostl na klasickém známkování, vyhodnotí, že je slovní hodnocení opravdu dobré? Pomoci mohou následující otázky:

  • Je použitý jazyk více popisný než hodnotící?
  • Je hodnocení dostatečně konkrétní a individuální?
  • Poznali byste jako rodič, že se píše o vašem dítěti?
  • Je použitý jazyk pochopitelný i pro děti a délka odpovídá jejich věku?

A především:

  • Věděli byste jako dítě, pro které hodnocení vzniklo, co se vám povedlo a na čem dál pracovat?
  • A měli byste po přečtení hodnocení chuť na sobě dál pracovat?

Pokud většina vašich odpovědí byla „ANO“, pak je slovní hodnocení sepsané kvalitně a splňuje účel.

Slovní hodnocení ve ScioŠkolách

Ve ScioŠkolách mají se slovním hodnocením zkušenosti a připravují ho vždy v souladu se zásadami, které jsme zmínili výše. Slovní hodnocení navíc není jedinou aktivitou, která je odlišuje od běžných škol. Ostatně, přijďte se sami podívat, jak to u nich chodí. Rádi se s vámi setkají.