9 zajímavostí, které jste nevěděli o Karlu IV.

1. Neuměl svou vlastní řeč. Ve svém životopise Vita Caroli se přiznal, že se jazyku musel po návratu do Čech znovu učit. Jinak mluvil i psal francouzsky, italsky, latinsky a německy.

2. Oženil se celkem čtyřikrát. Poprvé s Blankou z Valois, jež mu byla spíše přítelkyní, ale brzy zemřela. Téměř ihned poté si vzal Annu Falckou, ale ta po pár letech také umřela. Třetí chotí se mu stala jeho životní láska – čtrnáctiletá Anna Svídnická. I ta jej však navždy opustila při porodu třetího dítěte. Jeho poslední ženou byla Eliška Pomořanská, která mu porodila celkem šest dětí.

3. Měl dohromady dvanáct dětí. Dospělého věku se dožili pouze tři synové, z nichž nejvíc pozornosti věnoval osiřelému Václavovi. Mezi něj a dalšího syna, kterého zplodil se svou poslední manželkou, před svou smrtí rozdělil svoji říši.

4. Byl vyhlášeným záletníkem. Jeho frivolní zálety byly tak pověstné, že si za ně dokonce vysloužil pokárání od papeže.

5. Přežil pokus o vraždu. Jako ještě mladistvého se ho v Itálii pokusil otrávit člověk najatý nepřátelskou rodinou z Milána.

6. Byl velmi zbožný. Stal se vyhlášeným sběratelem ostatků svatých a vzácných rukopisů, pro něž nechal vyrábět překrásně zdobené zlaté relikviáře a vazby.

7. Byl autorem několika děl. Kromě vlastního životopisu Vita Caroli napsal spis Morality určený pro jeho následníka, Legendu o sv. Václavovi a několik zákoníků.

8. Přátelil se se známými osobnostmi. Udržoval mimo jiné kontakty i s filozofem a básníkem Francescem Petrarkou, autorem známých Sonetů Lauře.

9. Jednou dočasně ochrnul. Stalo se to v roce 1350, a to prý při turnaji, jehož se zúčastnil inkognito a při němž údajně spadl z koně, přerazil si čelist a poškodil si krční páteř.

Tip na akci:

Velkolepý výlet do středověku si můžete udělat hned na několika místech. Stěžejní výstavou je expozice Žezlo a koruna v Císařské konírně. Vévodí jí originál nejstaršího zachovaného rukopisu korunovačního řádu Karla IV. spolu s korunou českých královen či korunovačním křížem Přemysla Otakara II. V Jízdárně Pražského hradu uvidíte pohřební roucho z královské hrobky. S moderní historií týkající se korunovačních klenotů vás seznámí expozice Koruna bez krále. V jindy nepřístupném podlaží Starého královského paláce uvidíte model speciální schránky, ve které byly tyto národní relikvie za 2. světové války zazděny. Všechny tyto výstavy a další doprovodný program na Pražském hradě probíhají až do 28. září.

Foto: Správa pražského hradu – Jan Gloc

@svetzeny