Přejít k hlavnímu obsahu

Jak na to, aby vaše láska byla silnější? Pomohou vám principy buddhismu Mettá, Upekkhá, Dukkha a další

Info ikona
Buddha

Jak na to, aby vaše láska vzkvétala? Pomoci vám mohou i principy buddhismu. Už jste slyšeli o Mettá, Upekkhá, Dukkha a dalších buddhistických zásadách? Dají se praktikovat v běžném životě i ve vztazích.

Princip Mettá – dobrotivost ve vztahu

Hned několik buddhistických principů se dá uplatnit i v partnerském vztahu. Jedním z nich je Mettá. Tímto termínem se označuje nepodmíněná, nesobecká a milující laskavost, která je věnována všem bytostem bez rozdílu. Česky bychom tuto vlastnost nazvali dobrotivost. Princip Mettá je ve vztahu velmi důležitý. Říká nám, abychom se nezabývali malichernostmi a nezabředávali do nepodstatných „žabomyších válek“, které stejně nemají vítěze. Namísto toho bychom se k partnerovi měli chovat laskavě a s úctou. Hněv by měl být nahrazen laskavostí a hořkost pochopením. V tomto bodě by se jistě s buddhisty shodli i přední psychologové, o tom, jak moc kritika ve vztahu škodí, jsme psali zde.

4 buddhistická moudra: Tyto principy vám pomohou zahojit rány na duši. Žijte šťastnější život už dnes!

svetzeny.cz

Princip Upekkhá nás učí vyrovnanosti

Termín Upekkhá v buddhistickém učení označuje vyrovnanou mysl, která je zároveň nestranná. Je to ideál dokonale a neotřesitelně vyrovnané mysli, kterého je velmi těžké dosáhnout. Ve vztahu je tento princip klíčový k tomu, abychom se na věci byli schopni dívat objektivně. V momentě, kdy se v vztahu objeví nevhodné vzorce chování, neměli bychom se nechat zaslepit svými city, je potřeba pohlédnout pravdě do očí. Tento princip je důležitý pro zachování zdravého vztahu, kdy jsme schopni porozumět svým pocitům a poučit se ze svých chyb.

Info ikona
Buddhismus

Princip Dukkha nám pomáhá překonat bolest

Slovo Dukkha vzniklo spojením dvou slov. Duh, které značí obtíže a nesnáze, a kha, což je slovo označující snášet, vydržet, zvládnout. V sanskrtu se tímto termínem rozumí překonání problémů, strastí, žalu a bolesti. Podle 4 vznešených prav buddhismu se utrpení nevyhne žádnému živému tvoru. I v tom nejkrásnějším vztahu se časem objeví stín pochybností či nějaká bolístka. Je nutné přijmout tyto nepříjemné zkušenosti jako lekce, které náš vztah mohou posílit, pokud jsou partneři ochotni na něm pracovat. Měli bychom se vzdát hledání „ideálního“ vztahu a přijmout realitu.

12 zákonů karmy, které vám změní život k lepšímu: Znáte všechny zásady, jejichž dodržování dělá lidi doopravdy šťastnými?

svetzeny.cz

Díky principu odpoutanosti skutečně milujeme

Termínu Upádána se česky říká ulpívání. Označuje chorobnou žádostivost a silnou vazbu na osoby věci i nehmotné záležitosti. Je to stav, kdy člověk lpí na iluzi, která mu už nic dobrého nepřináší – jen zničené sny a zklamání. Tomu se buddhisté snaží vyhnout, a proto praktikují tzv. odpoutanost. Ta říká, že teprve v momentě, kdy se oprostíme od svých tužeb a očekávání, budeme schopni milovat druhé skutečně nezištně. Proto není dobré „poutat“ se k určité osobě.

Princip Shosin je klíčový pro fungování vztahu

Slovo Shosin bychom mohli přeložit jako „mysl začátečníka“. Tento termín se týká otevřenosti, předsudků a naší minulosti. Říká nám, že je potřeba do vztahů vstupovat jako „nepopsaný list papíru“. Řada lidí dělá tu chybu, že si do dalších vztahů nese určitá břemena z minulosti. Například lidé, kteří byli podvedeni, bývají přehnaně nedůvěřiví i v dalších vztazích, aniž by k tomu měli důvod. Těmito břemeny pak zatěžují teprve nově vzkvétající vztah. Řešením je hodit minulost za hlavu a dát partnerovi šanci, aby nám ukázal, jaký je. Osvoboďte svou mysl z minulosti a dejte nové lásce šanci.

Zdroje: Learn Religions, The Buddhist Publication Society, Tricycle, Shine

Tyto muže nechte ve starém roce: "Jájínky", ty, co hledají pořád něco lepšího a kokety

svetzeny.cz