Přejít k hlavnímu obsahu

Kvíz: Zvládli byste učivo 5. třídy ZŠ? Otestujte si své znalosti a zkuste, zda dáte test bez chyby

Myslíte si, že byste zvládli učivo páťáků levou zadní? Zkuste si svoje znalosti otestovat. Možná je spousta věcí, které jste už zapomněli. Nejde jen o matematiku a češtinu, ale také vlastivědu, přírodovědu, angličtinu, ale třeba i hudební výchovu. Jak jste na tom vy?

Pátou třídou končí na základní škole docházka prvního stupně. Páťáci pak mají možnost buď pokračovat dále na druhém stupni a jít do 6.třídy, nebo začít studovat na víceletém gymnáziu. Podmínkou je úspěšné složení příjimacích zkoušek, které zájemce čekají už za několik týdnů.

V páté třídě se předpokládají relativně solidní znalosti základů prakticky ve všech předmětech. Kromě matematiky a češtiny se páťáci učí i vlastivědu a přírodovědu. Tyto předměty obsahují základy navazujících předmětů jako je biologie, chemie, fyzika, zeměpis nebo dějepis. Páťáčkové už mají navíc také cizí jazyk, kterým je angličtina. A zapomenout nesmíme ani na hudební, výtvarnou a tělesnou výchovu. Řeklo by se, že je všechno jednoduché, ale věšinou je zapotřebí k jedničkám důkladná domácí příprava a pozornost v hodinách

Co všechno musí umět páťák na konci školního roku?

Český jazyk: Důraz je kladen na gramatiku, kde musí výborně ovládat vyjmenovaná slova, koncovky podstatných a přídavných jmen, ale i shodu podmětu s přísudkem.

Matematika: Žáci musí prokázat znalosti násobilky, desetinných čísel respektive jejich sčítání a odčítání. Páťáci se učí také geometrii, kde musí ovládnout jak názvosloví, tak i rýsování kolmic, rovnoběžek a kružnic.

Anglický jazyk: Žáci se zábavnou formou učí jednak slovíčka, zejména z oblastí každodenního života, počasí, zvířat či rostlin. Zároveň by měli ovládnout přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a čas budoucí, kdy používají sloveso „will“.

VlastivědaV toto předmětu čekají na žáky páté třídy základy zeměpisu, tedy práce s mapou. Děti musí znát barevné rozlišení napy, jednotlivé kontinenty, ale měly by také prokázat znalost  vyhledávání v mapě.

Přírodověda: V tomto předmětu se děti učí problematiku vesmíru a Země, sluneční soustavy a ročních období. Prokázat by měly také znalosti o základním fungování lidského těla, třídění živočichů a rostlin a měly by mít povědomí o ekologii a rovnováze v přírodě.

Jak jste na tom se znalostmi vy? Otestujte se v našem zábavném kvízu.

Mohlo by se vám líbit

Jak vypadá ideální žena dle mužů: Hubené modelky u nich obvykle nemají šanci, preferuje určitý typ tváře

Studie prokázaly, že ženy mají zkreslenou představu o tom, co se mužům doopravdy líbí. Dle zjištění vědců to hubené vysoké modelky ve většině případů opravdu nejsou. Jak vypadá žena, jejíž tělo je dle průzkumů takřka dokonalé a jaké rysy ve tváři je přitahují jako magnet?
svetzeny.cz
Zdroj článku