Přejít k hlavnímu obsahu

Byste, nebo by jste? Pravopisné chytáky, ve kterých nejčastěji chybujeme

Čeština je krásný a bohatý jazyk, ale není úplně jednoduchý. Existuje spousta slov, která v písemném projevu dělají mnohým z nás problémy. Která patří k těm nejčastějším?

Pravopis jsme se sice všichni na základní škole učili, ale to ještě neznamená, že ho umíme na jedničku. Zatímco ve vyjmenovaných slovech se většina lidí celkem vyzná, existují slova, která nám v písemném projevu dělají problém. Různé patvary jsou pak k vidění nejen v mailových či jiných elektronických konverzacích, ale hemží se to jimi i na sociálních sítích a bohužel i v médiích. Tady je seznam těch nejčastějších.

Bychom/ by jsme

Jediný spisovný tvar první osoby množného čísla je „bychom“. Mnoho lidí ale chybuje a používá buď hovorové „bysme“ nebo naprosto chybné „by jsme“. To je takzvaná hyperkorektní podoba, kterou mnozí užívají ve snaze o spisovnou češtinu. Všechny obdobné varianty (bych, bys, byste) se píší jako jedno slovo. Zapomeňte tedy například na větu: „Mohla by jsi to udělat.“ Místo ní napište správně: „Mohla bys to udělat.

Mohlo by se vám líbit

Kvíz: Tato slova už vaše děti znát nebudou. Význam českých slov, která se již příliš nepoužívají. Odhalíte všechna?

Čeština je neuvěřitelně bohatý jazyk, kdy stále vznikají nová slova. Naproti tomu některá slova pomalu upadají v zapomnění, většinou kvůli tomu, že věci, které označovala, se již zkrátka nepoužívají, nebo se pro dané věci objevil nový výraz, který se ujal lépe. Otestujte své znalosti ohledně slov, která se dnes již příliš nepoužívají!
svetzeny.cz

Mě, mně

Ve škole jsme se učili, že při skloňování osobního zájmena „já“ se ve 2. a 4. pádu používá tvar „mě“ a ve 3. a 6. pádu tvar "mně". Šikovou pomůckou je nahrazení zájmena „já“ zájmenem „ty“. Tam, kde ve větě můžete použít „tě“, napište „mě“ a tam, kde lze použít „tobě“, napište „mně“ (případně méně užívaným „mne“).

Příklad: Potkal mě venku. – Potkal tě venku. Mně se to líbí. – Tobě se to líbí.

Tip/typ

Ačkoli mají tato dvě slova podobný pravopis, významově nemají nic společného. Tip je něco, co doporučujeme nebo odhadujeme – například: Tohle je můj tip na výsledek zápasu. Zatímco typ zastupuje nějakou skupinu s určitými vlastnostmi – například: Nevím, jaký mám typ pleti. Tohle je typ člověka, kterého bych nechtěl potkat.

Mohlo by se vám líbit

KVÍZ: Putyka nebo vágní, znáte význam těchto cizích slov? Vyzkoušejte své znalosti!

Prověřte si své znalosti cizích slov. Tušíte, co je to satisfakce nebo naopak vůbec nevíte, co dělá člověk, který je žoviální? Otestujte si své vědomosti a zjistěte, jaký význam mají jednotlivá cizí slova. Spusťte si náš kvíz!
svetzeny.cz

Hold/holt

Obě slova jsou správná, ale každé má jiný význam. Slovo "hold" znamená poctu nebo projev úcty a běžně se s ním moc nesetkáváme. Mnohem častěji používáme "holt", což je konstatování faktu (např. Holt se s tím musíme smířit.). To se používá mnohem častěji, ale lidé v pravopise tohoto slova často chybují.

Vyjímka/výjimka

Jedna z nejčastějších češtinářských chyb. V případě tohoto slova ale není na výběr, a tak si budete muset zapamatovat, že jediným správným tvarem je pouze a jedině "výjimka". Výraz byl odvozen od slovesa vyjímat a při jeho přeměně na podstatné jméno došlo ke změně délek „i/y“vyjímat x výjimka.

Mohlo by se vám líbit

Kvíz: Vyjmenová slova pro základní školu, která potrápí i zkušené znalce

Kdo by si nepamatoval, když nás rodiče zkoušeli z vyjmenovaných slov, které jsme museli znát nazpaměť. Utkvěly vám v hlavě nějaké výjimky? Vzpomínáte si na svou první pětku z diktátu? Tento test odhalí, jak zkušení jste češtináři!
svetzeny.cz

Tchyně/tchýně

Toto slovo vyslovujeme s dlouhým ypsilon. Podle pravidel českého pravopisu se ale v psaném projevu píše pouze krátká varianta. Výraz vznikl odvozením od slova tchán tak, že k němu byl přidána koncovka -yně. Je to podobné jako například u slov umělec – umělkyně, otrok – otrokyně apod.

Kvůli/díky

Rozdíl mezi těmito dvěma slovy je zásadní. Kdy které ve větě použít tak, aby to bylo správně?

  • "Díky" je spojeno s pozitivní skutečností a používá se tehdy, když chceme vyjádřit něco, co je přínosné, dobré či žádoucí.
    Například. Tu práci jsem našla díky svým zkušenostem.
  • "Kvůli" je spojeno s nějakou negativní případně neutrální skutečností. Například: Kvůli požárům nemohli lidé odjet na dovolenou.

Je tedy potřeba vždy zvážit, jakou skutečnost sdělujeme a podle toho použít správný výraz. Rozhodně nejde o synonyma!

Zdroj článku