Přejít k hlavnímu obsahu

Kvíz: Jak dobře ovládáte přírodopis? Vyzkoušejte si test pro 8. třídu základní školy

Info ikona
Přírodopis

Kolik si toho z přírodopisu ještě pamatujete? Své znalosti si můžete prověřit v našem kvízu. Konkrétně se zaměříme na učivo 8. třídy. Zvládli byste test, kterým by bez problémů prošly děti školou povinné? Otestujte si své znalosti a zjistěte, jak na tom jste s látkou druhého stupně základní školy.

1. Mezi vejcorodé savce patří...

A) Ježura australská
B) Vačice Opossum
C) Pásovec velký
D) Kaloň malajský


2. Která věta je nepravdivá?

A) Chudozubí jsou malou skupinou savců žijící pouze ve Střední a Jižní Americe.
B) Lenochodi sestupují na zem jedině za účelem získání potravy.
C) Mravenečníci mají dlouhý lepkavý jazyk, jímž sbírají potravu.
D) Pásovci se před hrozícím nebezpečím chrání tak, že se snaží zahrabat pod zem


3. Ve které větě je špatně určen původ zvířete?

A) Morče domácí pochází z Jižní Ameriky.
B) Křeček zlatý pochází z Přední Asie.
C) Křečík džungarský pochází z Mongolska.
D) Činčila pochází z Malajsie.

4. Rozdíl mezi liškou a vlkem je...

A) Vlk je psovitá šelma, liška je šelma kočkovitá.
B) Liška na rozdíl od vlka nežije ve smečce, ale samotářsky.
C) Vlk na rozdíl od lišky nemůže dostat vzteklinu.
D) Liška na rozdíl od vlka nenapadne člověka.


5. Žaludek přežvýkavců se skládá ze 4 částí. Mezi ně nepatří:

A) Bachor
B) Kniha
C) Slez
D) Vrátník


6. Největším medvědem na Zemi je...

A) Medvěd hnědý
B) Medvěd baribal
C) Medvěd lední
D) Medvěd malajský

7. Podle tvaru rozdělujeme svaly na...

A) ploché, krátké, dlouhé, vypouklé
B) rovné, hranaté, krátké, dlouhé
C) ploché, krátké, dlouhé, kruhové
D) dlouhé, krátké, úzké, široké


8. Která věta je nepravdivá?

A) Nadledviny se skládají ze třech částí – kůry, dřeně a dutinky.
B) Slinivka vnitřní je smíšená žláza s vnější a vnitřní sekrecí.
C) Brzlík je nezbytný pro správnou funkci imunitního systému.
D) Příštítná tělíska produkují hormon udržující hladinu vápníku v krvi.

9. Ochabnutí srdečního svalu se také jinak nazývá...

A) Systola
B) Diastola
C) Hiastola
D) Myastola


10. Krevní skupiny popsal český vědec...

A) Josef Božek
B) Jan Evangelista Purkyně
C) Jan Janský
D) Otto Wichterle


11. Ivan Petrovič Pavlov jako první podrobně popsal a prozkoumal...

A) Funkci podmíněných reflexů
B) Stavbu těla sudokopytníků
C) Život australopitéků
D) Průběh onemocnění hepatitidou


12. Která věta je nepravdivá?

A) Na našem těle je přibližně 500 000 dotykových receptorů.
B) Krátkozraký člověk vidí dobře na vzdálené předměty, ale blízké předměty vidí rozmazaně.
C) Chuťovým pohárkům se také jinak říká papily.
D) Podrážděním bloudivého nervu (např. Při škrcení), může dojít k okamžité zástavě srdeční činnosti.

Řešení

.

.

.

.

.

.

 

1. A)
2. B)
3. D)
4. B)
5. D)
6. C)
7. C)
8. A)
9. B)
10. C)
11. A)
12. B)

Zdroj informací: PELIKÁNOVÁ, Ivana. Přírodopis 8: pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Fraus, 2016. ISBN 978-80-7489-307-0.