Přejít k hlavnímu obsahu

Nejste šťastní? Chce to restart limbického systému, tvrdí Lenka Lipenská.

Když přestane fungovat počítač z nevysvětlitelných důvodů, nejjednodušší cestou je přenastavit nebo upravit operační systém. Podobně to funguje i v lidském těle. Jen s tím rozdílem, že namísto operačního systému máme systém limbický.

Lenka Lipenská je koučka osobního rozvoje a ideátorka projektu My jsme tvůrci, která se zabývá limbickým otiskem a již řadu let pomáhá svým klientům zkvalitnit život. K tématu limbického otisku se dostala, když se sama ve svém životě vyrovnávala s důsledky svých dětských traumat  a hledala cestu, jak otisky změnit, aby mohla žít šťastný život.

„V jednu chvíli jsem se dostala do bodu, kdy se můj svět zhroutil jako domeček z karet. Všechno, o čem jsem do té doby byla přesvědčená, že je reálné, smysluplné či pravdivé a třeba důležité, najednou padlo. Bylo to jako rána z čistého nebe a já na ni nebyla vůbec připravená,“ říká na úvod našeho setkání a pokračuje: "Díky svým životním zkušenostem jsem se ve svém životním prožívání cítila jako oběť vnějších okolností, které jsem myslela, že nemůžu změnit. Práce s mým limbickým otiskem mi dala nástroj, s jehož pomocí se mi podařilo rozkrýt souvislosti mého života, což otevřelo dveře novým začátkům ve všech rovinách mého života."

Kdy se tvoří otisk

Naše chování a jednání neovlivňují jen životní události, které si dokážeme uvědomit, ale i situace, pocity a vjemy, které vznikly ještě dříve před naším narozením. „Prvním otiskem je způsob, jakým je dítě počato,“ vysvětluje Lenka. „Pokud je nechtěné a v podstatě se jedná o omyl, informace jej bezděčně ovlivňuje celý život.“ Jedinec pak může mít pocity, že nezapadá, že není o jeho osobu zájem a to jak v osobním, tak pracovním životě, ztrácí průbojnost a víru v sebe sama.

Lenka-Lipenska_myjsmeTVURCI-461x308

Velmi silným otiskem je samozřejmě porod, akt zrození a přivítání dítěte na tomto světě, dále raná stádia novorozence, kojence a batolete. Nemalou roli mají i otisky z období předškolního a dětského školního věku, následně otisky z období puberty a dospívání. „Přitom platí, že čím starší otisk je, tím silnější má váhu, protože tvoří základnu, na níž jsou postaveny všechny další vzorce chování a rozhodování,“ upozorňuje koučka.

Pokud se zážitky v těchto etapách, zejména pak v období do batolecího věku 3 let a do dětského školního věku okolo 6 let vytváří laskavě, v bezpečí, harmonii a s ohledem na přirozené potřeby děťátka, pak má jedinec do života velmi kvalitní základy, o něž se může v budoucnosti opřít. 

Vše jde změnit

Práce s limbickým otiskem pomůže vytvořit nové cesty a dá nám i nadhled ve chvílích, kdy bychom se obvykle propadali do beznaděje, lítosti či smutku. Dobrou prací lze zcela odrazit dopady velkých životních traumat.

V praxi je ke změně využíváno mnoho technik od meditace a cvičení s dechem či myslí, přes verbální koučink až po transformativní rituály. Důležitým aktem je nalezení problému a jeho zvědomnění, pochopení souvislostí a nabytí pocitu, že naše cesta může být i jiná. „Už jen to, že o problému víte a umíte jej definovat, vás pozitivně formuje,“ tvrdí Lenka a dodává: „Přestože pořádám různé kurzy a semináře, nejraději mám individuální koučink, kde mohu klientovi komplexně navrhnout konkrétní techniky v souladu s jeho vlastnostmi, přičemž využívám i například Human Design.“