Přejít k hlavnímu obsahu

Kvíz: Vytoužené jaro se blíží. Jak dobře znáte jarní pranostiky, zvyky a svátky? Otestujte se

Právě teď je tu tak toužebně očekávaný čas, kdy se konečně zazelená tráva, odložíme zimní bundy a nadechneme se svěžího jarního vzduchu. K jaru, jež mnoho lidí považuje za nejkrásnější období roku, se váže celá řada pranostik a tradic. Jak dobře je znáte? Připomeňte i je s námi prostřednictvím našeho kvízu.

Astronomické jaro začíná 20. března, ale prakticky je kolem nás mnohem dřív. Příroda se začíná probouzet už dlouho před tím, než se začne zelenat tráva. Má své zákonitosti, které znali naši předkové mnohem lépe, než my dnes, protože byl jejich život s přírodou úzce propojen.

Lidé dříve pozorovali rostliny, zvířata, ale i přírodní jevy, podle kterých dokázali předpovědět různé věci. Třeba jaké bude počasí, zda bude bohatá úroda nebo jestli se jim bude dařit. Své zkušenosti a poznatky si lidé předávali z generace na generaci nejprve ústně, později je začali zapisovat do kronik, dobových kalendářů a dalších knih. Vznikly tak lidové pranostiky, ve kterých je opravdová moudrost našich předků.   

Znáte dobře Velikonoce?

Pokud jde o jaro, je plné tradic. Samostatnou kapitolou jsou svátky jara - Velikonoce, které letos vycházejí na duben (konkrétně Velikonoční neděle vychází na 9.dubna). Ve skutečnosti začínají už ale mnohem dříve, už na Popeleční středu, kterou začíná čtyřicetidenní doba půstu. Každá neděle po Popeleční středě má svůj název. Například teď 5. března bude Kýchavná neděle, kdy si lidé preventivně přejí zdraví. Věřili kdysi, že kýcháním totiž začíná morová epidemie a chtěli se jí vyhnout.

Po poslední postní neděli (Květná neděle) následují Pašije. Je to Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa (Jidáš se škaredil na Ježíše), Zelený čtvrtek (Ježíš se modlil na zelené louce a lidé by v ten den měli sníst něco zeleného. V tento den se také pečou jidáše. Následuje Velký pátek, kdy byl Ježíš ukřižován – v tento den se nesmí prát prádlo a hýbat se zemí. Na Bílou sobotu se světí ohně před vraty kostelů, v neděli na Boží hod velikonoční se slaví z mrtvých vstání Ježíše Krista, v kostele se světí velikonoční pokrmy - beránek, mazance, vajíčka a víno. Posledním dnem je pak pondělí spojené  koledováním a pomlázkou. Vyšlehání pomlázkou ženám a dívkám zajistilo mládí a zdraví.

Jaro je ale plné různých pranostik, které jsme pro vás připravili do našeho kvízu. Zkuste si své znalosti otestovat.

Zdroj článku