Přejít k hlavnímu obsahu

Vědomostní kvíz: Zjistěte, jak dobře znáte české dějiny 20. století

Info ikona
Žena přemýšlí

Otestujte svoje vědomosti. Kolik si toho ještě pamatujete ze školních lavic? Zjistěte, zda jste v hodinách dějepisu dávali dobrý pozor. Tentokrát se test, který prověří vaše znalosti, týká českých dějin 20. století.

1. Datum vzniku Československa je...


A) 28.10.1916
B) 28.10.1917
C) 28.10.1918
D) 28.10.1919
 

2. Po osvobození roku 1945 nefungoval v Československu parlament. Úlohu zákonů proto plnily...


A) vyhlášky samosprávy
B) nařízení armády
C) dekrety prezidenta republiky
D) soudní vyhlášky

 

3. Národně socialistická poslankyně Milada Horáková byla popravena roku...


A) 1948
B) 1950
C) 1955
D) 1959

4. Komunisté výrazně proměnili podobu zemědělství. Úkoly, které se měly plnit se nazývaly...


A) Jednoletky
B) Dvouletky
C) Čtyřletky
D) Pětiletky


5. Pražské jaro bylo...


A) Protestem, který se odehrál v roce 1959, lidé se bouřili proti útlaku komunistického režimu
B) Období politického uvolnění v Československu v roce 1968
C) Kulturní akce, jejíž tradice započala v roce 1960
D) Tělovýchovná akce konající se od roku 1965 v Praze


6. Jan Palach se upálil na protest...


A) Uzavření vysokých škol nacisty
B) Nástupu komunistické vlády po válce
C) Měnové reformě z roku 1953
D) Nastupující totalitě v roce 1969


7. Jan Opletal byl student Lékařské fakulty Karlovy univerzity, byl smrtelně zraněn při protestech proti...


A) Nacistům, stalo se tak na demonstraci v říjnu 1939
B) Uzavření vysokých škol nacisty, stalo se tak v listopadu 1939
C) Komunistům, stalo se tak po pádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968
D) Komunistům, stalo se tak v roce 1989 při průvodu na Národní třídě


8. Do čela nově vzniklého Občanského fóra se v roce 1989 postavil...


A) Václav Havel
B) Pavel Rychetský
C) Alexandr Vondra
D) Michal Horáček

9. Česká republika vstoupila do NATO v roce...


A) 1993
B) 1995
C) 1997
D) 1999


10. Několik vět je manifest žádající...


A) Vznik samostatného Československa
B) Odsun Němců ze Sudet
C) Zrušení Benešových dekretů
D) Propuštění politických vězňů, svobodnou činnost sdělovacích prostředků a nezávislých iniciativ


11. Pro svůj hladký průběh je revoluce z roku 1989 nazývaná sametovou či...


A) Hladkou
B) Lehkou
C) Něžnou
D) Hebkou


12. Prvním premiérem České republiky se v roce 1993 stal...


A) Miloš Zeman
B) Václav Klaus
C) Josef Tošovský
D) Petr Pithart

Info ikona
Placeholder image

Řešení


1. C)
2. C)
3. B)
4. D)
5. B)
6. D)
7. A)
8. A)
9. D)
10. D)
11. C)
12. B)


Zdroje: ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy: české a světové dějiny. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2008. ISBN 9788072353828.
KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80-7235-175-3.