Promotion
Promotion
Promotion

Tři přičiny, proč vám do života nechodí peníze a tři kroky, jak získat peněz, kolik chcete

Promotion
Promotion

Tři příčiny nedostatku peněz

 

1. Strach z nedostatku

Pokud stále myslíte na peníze a děláte si o ně starosti, ztrácíte svou životní energii. Podvědomí, jehož úkolem je vás chránit, se vás snaží odtrhnout od věci, na které lpíte. V reálném životě se může stát, že na vlastní kůži pocítíte ztrátu, krádež, pokutu, dluhy, finanční podvody apod.

Pokud se zabýváte nedostatkem, myslíte na něj a prožíváte přitom negativní pocity, vaše podvědomí programujete na nedostatek a ten se pak ve vašem životě projeví.

2. Strach ze ztráty peněz

Strach ze ztráty peněz nebo majetku znamená vnitřní neklid, v jehož důsledku může člověk udělat rozhodnutí, kterých pak lituje. Pokud si člověk myslí, že kvalita života souvisí s množstvím peněz a obětuje tomu maximum svého času, může dojít do stavu závislosti, která má na něj i jeho blízké destruktivní dopad. Závislost na čemkoli a komkoli je omezující a nedovoluje radostně a svobodně žít. Obvykle také lidé ztrácejí to, čeho se moc drží nebo s čím neumí zacházet.

3. Strach z velkých peněz

Mnoho lidí si nedokáže představit, že by mohli mít velkou částku peněz. Jednoduše tomu nevěří. Zamyslete se nad svým způsobem života a vašemu vztahu k penězům. Pokud je nemáte, ve skutečnosti nejste připraveni na velké peníze anebo je nechcete. Dokážete vnímat radost a štěstí i s malými penězi? Pokud ne, nepůjde to ani s velkými. Objeví se napětí a pochybnosti jako jsou strach ze závistivých lidí a možných útoků, obavy z nevýhodných investic, z rozporů mezi partnery nebo v rodině apod.

 

Člověk vědomě i nevědomě vytváří svůj svět, svou realitu. A protože vás podvědomí chrání, pustí do vašeho života peníze jen v takovém množství, aby to bylo bezpečné.

 

Tři kroky, jak mít více peněz

 

1. Zbavte se omezujících myšlenek

Zaznamenejte vlastní omezující nastavení, které vám brání přijmout do života peníze, udržet si je a užívat si je. Prohlášení typu peníze kazí charakter, vztahy, omezují ho, mohou komplikovat život nebo často používané peníze štěstí ani zdraví nenahradí, nahraďte slovy a myšlenkami: peníze mi umožní plně projevit svou osobnost, obohatit svůj život i život druhých, peníze mi dávají klid, svobodu, sílu a radost…Cokoli vás napadne a naplní vás to radostným pocitem.

2. Dávejte

Pokud chcete něco dostat, měli byste i dávat. Štědrý člověk věří v hojnost, na podvědomé úrovni je otevřený přijímat. Snadno odevzdává a nemusí to být jen peníze. Může to být fyzická pomoc nebo morální podpora. Lze se podělit i o znalosti a zkušenosti. Nevyčíslitelnou hodnotu má sdílení radosti, porozumění a duševní souznění. Kdo od srdce a rád dává, ještě více dostává.

3. Buďte snílkové i realisté

Představte si sebe jako člověka, který má dostatek peněz. Jak se cítíte, co děláte, kde jste a kdo je kolem vás? Pokud znejistíte, vraťte se k bodu 1.

Na začátku je myšlenka a vize

  • Napište si své osobní záměry, co si skutečně toužíte dopřát.
  • Označte je časovými horizonty, např. co chcete do roka, do 3 let, do 5.
  • Zaznamenejte si aktivity, které pro to podniknete.
  • Doplňte k nim termíny, které je ve vašich silách dodržet.

Smyslem zapisování je, že vaše úvahy začnou mít konkrétní rámec. Budete-li se k zápiskům vracet, doplňovat je nebo klidně i měnit, jste tím vtaženi do tvůrčího procesu, který budete sami kočírovat. Důležitá je i víra, budou chvíle, kdy pro to nebudete dělat nic, a přesto je proces v pohybu. Vyčkávání na správný moment, než přijde impuls k nějakému rozhodnutí, je v pořádku.

 

Vztah a přístup k penězům poodhaluje osobnost člověka

Jinak se chová a cítí člověk, který ctí vlastní svobodu i svobodu druhých, má upřímnou radost z vytváření nějaké hodnoty a chová se velkoryse, a jinak ten, který díky penězům jako hodnotného a důležitého vnímá sám sebe …Lidé, kteří jsou aktivní především za účelem prosperity druhých, jsou mnohem spokojenější, než ti, kteří se starají jen o svůj vlastní blahobyt.

Peníze jako takové neudělají člověka šťastným. Šťastný je člověk, který jich má dostatek, což je velmi subjektivní záležitost, žije naplněným životem, v harmonických vztazích, a dělá, co ho baví. Také, když rozumí sám sobě a má rád život i přesto, že je plný nástrah. Nebojí se, protože ví, že vše, co se mu děje, má nějaký hlubší smysl. Někdo po smyslu dychtivě pátrá, touží věci objevovat a měnit. Jiný se nechává unášet proudem, nemá žádné ambice, žije teď a tady. Ani jeden z těchto dvou přístupů nepotřebuje peníze to, aby si jimi dodával sebevědomí nebo dokazoval svou osobní moc.


Mgr. Charlotte Benátská Speciální pedagožka a psychoterapeutka zaměřená na párovou komunikaci a uzdravení rodinných vazeb. Věnuje se specielně ženám v oblasti zdravého ženského sebevědomí a intimity. Je autorkou publikace Ženy, klíč ke spokojenosti je v nás. www.vztahy-komunikace.cz

Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion

Roční předplatné Svět Ženy

Svět Ženy 8/2021
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion