Přejít k hlavnímu obsahu

Tento osobnostní rys spojují vědci s nadprůměrnou inteligencí. Zjistěte, zda ho máte i vy

Info ikona
Osobnostní rys spojený s vysokou inteligencí

Studie naznačují, že existuje určitý osobnostní rys, který je spojený s vyšším IQ a může hrát klíčovou roli ve vývoji intelektuálních schopností. Přečtěte si, o kterou vlastnost se jedná a možná se vám otevře nový pohled na váš osobní potenciál.

IQ se v průběhu života může měnit

IQ neboli inteligenční kvocient se stal standardním nástrojem pro měření intelektuálních schopností. Standardizované IQ testy jsou navrženy tak, aby poskytovaly kvantitativní odhad inteligence, kdy výsledkem je jedno číslo, podle kterého si můžete udělat slušnou představu o inteligenci daného jedince. Nicméně samotné číslo IQ často nepodává kompletní obrázek o tom, jak lidská mysl pracuje. Vědci už během let několikrát potvrdili, že IQ je důkazem toho, že inteligence není statickým prvkem. Je dynamická a ovlivňována širokou škálou faktorů, mezi které patří například genetika, prostředí, výchova a dokonce i zkušenosti - všechny tyto proměnné tvoří mozaiku inteligence. Odborníci proto zdůrazňují, že výsledky IQ testů jsou pouze orientační, nejsou pevně dané a mohou se v průběhu života měnit spolu s tím, v jakém prostředí se nacházíte, nebo jak na své mysli pracujete.

Osobnostní rys, který je spojen s vyšším IQ

Vědci se již dlouho zajímají o spojení mezi osobnostními rysy a intelektuálními schopnostmi. Studie Dr. Scotta Barryho Kaufmana a jeho týmu z roku 2013 odhalila hlavní vlastnost, která je spojena s vyšším IQ. Otevřenost. Výzkum totiž naznačuje, že lidé s vyšším IQ mají tendenci být otevřenější novým zkušenostem a nápadům. Jsou ochotni zkoumat a chápat složité koncepty a hledat nekonvenční řešení problémů. Otevřenost může také přispívat k vyšší schopnosti učení a rychlejšímu přizpůsobení se novým situacím. „Otevřenost vůči zkušenostem je nejširší osobnostní doménou Velké pětky, včetně směsi vlastností souvisejících s intelektuální zvídavostí, intelektuálními zájmy, vnímanou inteligencí, představivostí, kreativitou, uměleckými a estetickými zájmy, emocionálním a fantazijním bohatstvím a nekonvenčností,“ napsal Kaufman. Jím zmiňovaná Velká pětka, která se objevila v jeho výzkumu, zahrnuje pět základních rysů osobnosti: Otevřenost, svědomitost, neuroticismus, přívětivost a extroverzi. Studie Dr. Kaufmana a jeho týmu přinesla další důkazy o tom, jak osobnostní rysy mohou ovlivňovat kognitivní schopnosti jednotlivců. Otevřenost jako klíčový prvek spojený s kreativitou a intelektuálním rozvojem přispívá k lepšímu porozumění, jak velkou roli hrají osobnostní faktory ve vašem myšlení a vnímání světa kolem vás.

6 znamení opravdového slabocha: Může to být váš kamarád, nebo klidně manžel

svetzeny.cz

Patříte mezi otevřené jedince?

Jedním ze způsobů, jak zjistit, zda se řadíte mezi otevřené jedince, je zhodnocení vaší reakce na nové nápady a názory. Jak reagujete na odlišné myšlenky? Jste ochotní vyzkoušet nové věci a získávat nové zkušenosti? Dokážete vnímat abstraktní koncepty a přijímat rozmanité perspektivy? Jste schopni generovat více originálních myšlenek než ostatní? Neméně důležitá je také schopnost přehodnotit své vlastní myšlenky a postoje. Otevřenost zahrnuje schopnost upravovat své názory na základě nových informací a zkušeností. To vyžaduje odvahu přiznat si, že jste se mohli mýlit, a být ochoten se neustále učit. Zkuste svoji otevřenost otestovat a vrhněte se do čtení náročné literatury, cestování do zajímavých destinací s bohatou historií, diskuse s lidmi s odlišnými názory nebo zkuste experimentovat s novými dovednostmi.

5 rad, jak vychovat zdravě sebevědomé dítě

svetzeny.cz

Zdroj článku