Přejít k hlavnímu obsahu

Poznáte, zda žijete s manipulátorem? Toto jsou nejběžnější manipulační techniky

Info ikona
manipulace

Zjistěte, jak rozpoznat manipulaci, a jaké zvolit protistrategie. Zde je popis základních typů manipulačních technik včetně řeči těla. Nemáte náhodou po svém boku někoho, kdo tyto techniky využívá ve svůj prospěch a vám ubližuje?

Co je manipulace?

Pojem manipulace má různé podoby. Některé můžeme vidět na první dobrou, jiné jsou skryté a těžko odhalitelné. V psychologii se označuje manipulace jako působení na myšlení a chování druhé osoby. Manipulátor většinou na začátku jedná tak, aby si získal u svých obětí sympatie, až poté začne ukazovat svoji pravou tvář.

Jaké možnosti ochrany existují?

Prvním krokem je odhalit a určit nejběžnější manipulační techniky. Pak si můžete vybrat a použít příslušné protistragie.

Mnoho manipulačních technik je založeno na zasetí semínka pochybností, vyvolávání pocitu viny nebo využití nízkého sebevědomí.

Nejběžnější manipulační techniky

Trik přátelství

Pokud s námi někdo soucítí a je náš přítel, je mnohem těžší odmítnou jeho přání. Trik přátelství nejprve vytváří příjemnou atmosféru a to je ten správný základ pro ovlivňování manipulátorem. Zkušení pozorovatelé si mohou všimnou řeči těla nebo nějakých výroků, které ve vaší hlavně rozsvítí červenou vlajku.

Opakování je matka moudrosti, ale i manipulace

I neustálým opakováním můžeme být manipulováni. Manipulátor se často snaží zvýšit důvěryhodnost neustálým opakováním jako při vymývání mozků. Vzhledem k tomu, že se často počet opakování často zvyšuje, zvyšuje se i tendence daný fakt přijmout. Ano, my lidé jsme docela jednoduše zranitelní.

Emoční triky

Apelovat na pocity člověka je často účinnější než obracet se k jeho rozumu. Řeči, které pravděpodobně selžou na logické úrovni, lze někdy prosadit na emoční úrovni. Tuto techniku používá manipulátor, pokud vás chce vymanit ze schopnosti logického uvažování.

Selektivní informace

K manipulaci se velmi často používá „opomenutí“ příslušných informací nebo jejich úplné zatajení. I hranice mezi pravdou a lží stále nabízí lhářům spoustu volnosti. Zkoumání možných zájmů manipulátorů vám poskytne vodítko a nabádá k opatrnosti.

Strach je nejlepší manipulátor

My, lidé, se velmi často řídíme pocity. Proto manipulativní lidé rádi podporují obavy. Přehánějí nepříjemné informace a pokud možno budí dojem nepříjemného tlaku.

Vytrvalost je základ

Manipulátoři fungují velmi průhledně. Požádají vás, abyste se na nějaký úkol podívali, a poté se zeptají, zda byste úkol nemohli zcela převzít. Jejich vytrvalost významně zvyšuje pravděpodobnost, že řeknete ano. Manipulátoři mají tendenci být důslední.