Promotion
Promotion
Promotion

Optické iluze: Věc, kterou vidíte na obrázku jako první, vypovídá o vaší povaze i dominantní mozkové hemisféře

Promotion
Promotion

Návod na provedení testu

Níže naleznete video, ve kterém se vám postupně promítnou různé obrázky. Každý z nich je optickou iluzí, lze v něm najít více věcí. Podstatná je ale první věc, kterou vidíte vy, tak o vás totiž leccos vypovídá.

 

Pro obrázek číslo 1 přetočte čas ve videu na čas 0:30. Zapište si, co jste viděli jako první, tento postup opakujte u všech obrázků.

Obrázek číslo 2: 1:20.

Obrázek číslo 3: 2:05

Obrázek číslo 4: 2:55

Obrázek číslo 5: 3:50

Obrázek číslo 6: 4:35

Obrázek číslo 7: 5:10

Obrázek číslo 8: 5:50

Obrázek číslo 9: 6:30

Obrázek číslo 10: 7:18

Obrázek číslo 11: 7:50

Až budete mít hotovo, pokračujte níže na číslovaný výklad.

Obrázek číslo 1

Viděli jste jako první žábu? Tu vidí většina lidí. Znamená to, že jste upřímný a přímočarý člověk. Vaším heslem je: „Upřímnost nade vše.“ Lidé vás vnímají jako sebevědomého, důvěryhodného a spolehlivého člověka. Máte tendenci mluvit k věci a lidé důvěřují vašim názorům a radám.

Viděli jste jako prvního koně? Pak patříte k menšině lidí, která se vyznačuje tím, že jsou to velmi přemýšlivé osoby s analytickým myšlením. Nedáváte na první dojem a nechybí vám schopnost myslet kriticky. Na určitou problematiku si vždy vytváříte vlastní názor.

Obrázek číslo 2

Jako první jste spatřili tři medvědy? V tom případě to značí, že máte analytické myšlení. Jste dobří v řešení problémů, přistupujete k nim tak, že nejprve zanalyzujete problém ze všech úhlů pohledu, abyste získali ucelený obraz, a poté přijdete s řešením.

Byly hory vaší první myšlenkou při pohledu na obrázek? V tom případě to znamená, že máte intuitivní myšlení. Často se spoléháte na svůj vnitřní pocit, který vás jen málokdy zradí. Problémy řešíte hlavně na základě vzorců, které fungovaly v minulosti, tj. Hledáte osvědčené způsoby.

Obrázek číslo 3

Vidíte na obrázku dvě veverky na větvi? Ty vidí většina lidí. Patříte k těm, kteří jsou schopni si rychle a bez námahy vytvořit obrázek o určité věci. Jste dobří ve vyhodnocování situací a problémy řešíte efektivně.

Jen pár lidí na obrázku vidí obličej ženy. Pokud mezi ně patříte, jste člověk s mimořádně dobrými pozorovacími schopnostmi.

Obrázek číslo 4

Viděli jste jako prvního muže s dalekohledem? Pak to znamená, že spíše než analýza detailů vás vždy zajímá ucelený obraz o dané problematice.

Pakliže jste jako první uviděli auto, značí to, že jste detailista, jehož bystrému zraku nic neunikne. Máte rádi, když je vše dobře zorganizované a věci se dějí dle stanoveného plánu.

Naprosto výjimečně lidé na obrázku vidí jako první písmeno A. To jako první spatří ti, kteří mají silnou intuici a kreativní myšlení.

Obrázek číslo 5

Jestliže jako první spatříte dvě tváře, znamená to, že jste romantická duše. Opravdu si vážíte svých blízkých a láska a porozuměním jsou pro vás důležité. Jste přátelský člověk a uklidnit umíte i ty největší nerváky.

Pokud jste jako první viděli strom, znamená to, že preferujete čas strávený o samotě, i když vám společnost lidí v zásadě nevadí. Jste taktní člověk, který se vždy vyvaruje toho, aby svými slovy ranil druhé.

Obrázek číslo 6

Na obrázku číslo 6 spatřují obličej dívky ti, kteří mají většinou správný úsudek a umí dojít k pravdivým závěrům.

Jestliže vidíte květiny, jste člověk, který miluje přírodu. To je místo, kam utíkáte před dnešním uspěchaným světem.

Obrázek číslo 7

Myš na obrázku vidí optimisté, kteří na všem zlém vždy najdou něco dobrého.

Kočku vidí realisté, kteří nemají tendenci stavět vzdušné zámky.

Obrázek číslo 8

Pokud na obrázku vidíte ženu dívající se z okna, znamená to, že máte tendenci přehlížet blížící se nebezpečí. Někdy jste až příliš spontánní a naivní.

Lebku vidí realisté, kteří se na první pohled jeví druhým jako cynici.

Obrázek číslo 9

Muže hrajícího na saxofon vidí jako prvního ti, kteří mají dominantní levou mozkovou hemisféru, vynikají v analytickém myšlení, matematice a jazycích.

Ženský obličej jako první spatřili ti, kteří mají dominantní pravou mozkovou hemisféru. To znamená, že jste velmi kreativní člověk s vysokou emoční inteligencí a úžasnou představivostí.

Obrázek číslo 10

Veverku jako první vidí ti s dominantní levou hemisférou mozku.

Kachnu vidí ti, kteří mají dominantní pravou hemisféru mozku.

Obrázek číslo 11

Pokud jako prvního vidíte tuleně, znamená to, že jste detailista. Vynikáte v logice a matematice.

Pakliže jste jako první spatřili osla, znamená to, že máte velmi dobrou intuici. Ceníte si svobody a nejradši byste pracovali samostatně a ne pod dozorem šéfa.

Zdroj: Youtube

Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion

Roční předplatné Svět Ženy

Svět ženy
Promotion
Promotion
Promotion
Promotion