Promotion
Promotion

Metoda životních map? Může pomoci v krizi i s hyperaktivním dítětem

Promotion
Můžete nám popsat, co to je životní mapa a jak funguje?

Životní mapa je unikátní metoda, která nám umožňuje zbavit se starých zátěží, pochopit principy opakovaných chyb, kritické životní body, životní cíle, skutečné přínosy událostí a jevů. Velmi rychle a jednoduše nám ukáže souvztažnosti příčin a následků, proč a jak jsme se kdy rozhodli. Dokáže odhalit podvědomé procesy, které omezují náš rozvoj, analyzovat, objevit a definovat pojem osobního štěstí. Její výhodou je, že pracuje s naším životním příběhem jako celkem, nikoliv pouze vybraným časovým úsekem.

Pro koho je tato metoda vhodná?

Tato metoda je přínosem pro všechny, kteří nevědí kudy kam, kteří hledají změnu, nebo si jen chtějí utřídit svůj život jak po rodinné, psychické, zdravotní či pracovní stránce.  Je vhodná pro jednotlivé osoby, skupinky, partnerské páry i pro pracovní a profesní týmy, její princip je uplatnitelný pro každého bez rozdílu. Velkou pomoc v ní nacházejí například ženy, které končí mateřskou dovolenou a hledají svou novou životní roli, ženy - manželky podnikatelů, které potřebuji najít své vlastní hodnoty. Muži, kteří hledají své vlastní životní rámce. Ale i ti, kteří jsou chyceni ve spirále neúspěchu, nebo kteří sice mají finanční úspěch, ale hledají vlastní naplnění a vnitřní spokojenost.

Lze metodu životní mapy aplikovat i na děti?

Jistě. Dětská životní mapa je velkým pomocníkem pro rodiče v mnoha oblastech denního života a pomáhá také velmi rychle a efektivně s problémy s hyperaktivitou a mnohých symptomů ADHD. Diagnostikuje celou škálu problémů a dává ihned návod k řešení. Odhaluje a řeší příčiny v narušené komunikaci. Je skutečně ojedinělým nástrojem k pochopení světa dítěte, jeho vnímání problémů a konfliktů, které zažívá, ale nedokáže je vyjádřit.

Nedávno jste měli křest knížky „Tygr dělá uáá uáá…“.  Přiblížíte nám o čem tato knížka je a co nám může přinést?

Naše kniha vypráví o šestiletém klukovi Jakubovi, který je hyperaktivní a popisuje svůj svět z vlastního pohledu dítěte. Již dlouhodobě pracujeme formou Životních map s dětmi a věnujeme se také dětem s hyperaktivitou. Příběh knihy je sestaven na základě skutečných příběhů dětí, které jsme v naší praxi zaznamenali. Pro rodiče určitě může přinést pochopení hyperaktivity z pohledu dítěte (a nejen pro ně, protože stejně důležité je pochopení dětského světa například pro pedagogy či pediatry). Zásadním rozdílem proti běžným publikacím je to, že jde o knížku příběhovou.

„Tygr dělá uáá uáá…“ - Odkud se vzal tento netradiční název?

To jsou autentická slova jednoho z velmi hyperaktivních dětí, které nám řeklo: „ Ale to já nezlobím maminku, to ten tygr. Tygr do mne skočí, já pak běhám, shazuju věci a to ten tygr dělá uáá uáá.“

Ten tygr, to je věc individuální, nebo se objevuje častěji?

Jak jsem již říkala, s dětmi pracujeme dlouhodobě. Při této práci se nám začaly ukazovat různé principy, které se u dětí opakují. A jedním z principů, které nám byly děti i schopny popsat, je tygr, o kterém říkaly, že to je ten tygr, kdo zlobí. A nebyl to vzdor, ani snaha vyvléci se z odpovědnosti za své chování.

Takže toho tygra jste neobjevili vy, ale ty děti?

No, děti ho ani tak neobjevily, ony s ním vlastně žily, braly to jako samozřejmost a pouze nám ho popsaly díky hravé formě, kterou s nimi pracujeme. Takže, jak jsem uvedla dříve, název knihy je opravdu z úst dítěte, které nám o svém tygrovi řeklo. Každý máme svého tygra a záleží na tom, jak s ním dokážeme komunikovat.

A co samotné děti, jaký má knížka přínos pro ně?

Kniha má tu zvláštnost, že je psána zároveň jak pro pochopení dítěte rodičem, tak zároveň má svou druhou polohu,  pro dětského čtenáře. Dítě v průběhu příběhu poznává, že tygr je něco, co lze zkrotit, že nemusí být ovládané svým tygrem.

Chystáte ještě nějaké překvapení?

Ano, připravujeme k vydání druhý díl knihy s názvem „Jak se krotí tygr“. Bude přímo navazovat na předchozí a přinese praktické rady a konkrétní návody jak pracovat s dětmi i sami se sebou pro optimální zvládnutí dětí s uvedenými projevy ADHD. Spoluautorkou knihy bude také paní doktorka, pediatrička, takže zde čtenáři najdou i pohledy z lékařské praxe.

A kde vás vlastně mohou rodiče potkat nebo kontaktovat?

Potkat nás mohou různě po celé republice, protože teď hodně jezdíme, ale sídlíme v Táboře. Kontaktovat nás je možné přes naše webové stránky www.zivotni mapy.cz nebo www.zivotnimapy.eu.

Tygr_obalka1

Promotion
Promotion
Promotion
Promotion

@svetzeny

Promotion
Promotion
Promotion